Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach

Transkrypt

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach
Muzeum Regionalne w Siedlcach
zapraszają do wzięcia udziału
POWIŚLAKACH
w XXII konkursie kapel i śpiewaków ludowych
regionów nadwiślańskich w Maciejowicach,
pow. garwoliński, woj. mazowieckie
UWAGA: - instrumentaliści grający w kapeli nie mogą wystąpić drugi
raz, jako soliści instrumentaliści
Pokażcie nam jak się tańczy! Uczestników konkursu zapraszamy do
popisów tanecznych przed estradą!
WARUNKI UDZIAŁU: do udziału zapraszamy laureatów
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad
Wisłą: kapele ludowe, solistów instrumentalistów i solistów
śpiewaków i zespoły śpiewacze oraz młodych wykonawców, którzy
poznali ludową tradycję muzyczną od mistrzów – kategoria
REKONSTRUKCJE
☻Śpiewacy - pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego regionu,
bez towarzyszenia kapeli
☻Zespoły śpiewacze - pieśni ludowe charakterystyczne dla swojego
regionu, bez towarzyszenia kapeli
☻Kapele -- melodie na instrumentach: skrzypce, harmonia polska,
klarnety, basy, bębny i bębenki
☻ Soliści instrumentaliści - melodie charakterystyczne dla swojego
regionu
Rekonstrukcje – uczestnicy wykonują trzy pieśni lub trzy melodie
z obowiązkiem podania informacji o regionie i mistrzach, którzy
przekazali swoją sztukę.
Gminny Ośrodek Kultury, Rynek,
08 - 480 Maciejowice
KAPELE - wykonują trzy melodie
SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI – trzy melodie
SOLIŚCI ŚPIEWACY - trzy pieśni
ZESPOŁY ŚPIEWACZE - trzy pieśni.
NAGRODY: komisja przyzna cztery ZŁOTE BASY- statuetki dla
najlepszych wykonawców w każdej kategorii ( w tym rekonstrukcje)
i nagrody pieniężne:
- kapele
do 500 zł
- zespoły śpiewacze
do 500 zł
- soliści instrumentaliści i śpiewacy
do 300 zł
ZGŁOSZENIA: na załączonej karcie, prosimy wysyłać do dnia
30 maja 2015 r. adres:
PROGRAM 6 czerwca 2015
1000 – 1700 scena w parku w Maciejowicach - uroczyste otwarcie konkursu,
muzyczne powitanie – grają muzykanci z okolicy Maciejowic
- KONCERT KONKURSOWY
1700 – 1830 - kolacja
1830 – ogłoszenie wyników wręczenie ZŁOTYCH BASÓW,
koncert laureatów
SPRAWY ORGANIZACYJNE: organizatorzy zapewniają uczestnikom
kolację w dniu 6 czerwca, dojazd - na własny koszt.
- uczestnicy „Powiślaków” zgłaszają się do Gminnego Ośrodka Kultury
mieszczącego się w Rynku w dniu 6 czerwca, do godz. 93o.
Zainteresowanym organizatorzy zapewniają nocleg i obiad w dniu
06.06.2015r. po uiszczeniu opłaty akredytacyjnej 50zł (od osoby) do
dnia 02.06.2015r. Prosimy o przywiezienie dowodu wpłaty za
akredytację. Akredytacja płatna na konto GOK-u
nr konta: 80 9217 0001 0030 0360 2000 0010
Osoby, które nie mogą dojechać w sobotę, zapraszamy w piątek po
południu.
INFORMACJE: w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach
- tel. 025-682-58-04, [email protected]
- w sprawach programu i repertuaru - Wanda Księżopolska, od wtorku do
piątku, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach – w godz. 800- 1300 tel. 025-63274-70 (centrala)
Oczekujemy Państwa przyjazdu,
postaramy się, by było tak miło jak w latach poprzednich!
ORGANIZATORZY
XXII Konkurs
Kapel i Śpiewaków Ludowych
Regionów Nadwiślańskich
6 czerwca 2015 r.
MACIEJOWICE