Anioły Biznesu - Lewiatan Business Angels

Komentarze

Transkrypt

Anioły Biznesu - Lewiatan Business Angels
A N I O ŁY
nadajemy
BIZNESU
kształt
marzeniom
nadajemy
kształt
Anioły Biznesu
inwestują
w
Co łączy Google, Skype, Yahoo,
Apple, Amazon.com, Starbucks, Cisco
i Dell? Wielki sukces, stała obecność
w codziennym życiu milionów ludzi,
przekraczanie granic, kreowanie nowych trendów, zachowań i przyzwyczajeń... Jest coś jeszcze – wszystkie
te firmy na wczesnym etapie swojego rozwoju skorzystały ze wsparcia
Aniołów Biznesu.
Anioły Biznesu to doświadczeni,
starannie wybrani biznesmeni i menedżerowie, byli lub obecni przedsiębiorcy poszukujący nowych możliwości inwestowania, szukający
innowacyjnych, często odważnych
pomysłów i projektów, które mają
szansę na duży sukces.
ludzi
Pomysłodawca otrzymuje od
Anioła Biznesu nie tylko kapitał, ale
również wsparcie merytoryczne,
możliwość skorzystania z jego osobistych kontaktów w branży, a współpraca taka wzmacnia wiarygodność
całego przedsięwzięcia.
Zaangażowanie Anioła w projekt trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat.
Na końcu odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na rozwoju firmy
i stworzeniu jak największej jej wartości. Buduje to współpracę pomysłodawcy i Anioła opartą na zaangażowaniu w odniesienie wspólnego
sukcesu.
marzeniom
Lewiatan
Business
Angels
Jesteśmy największą w Polsce
siecią Aniołów Biznesu, działającą przy
Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan. Zajmujemy się
kojarzeniem atrakcyjnych projektów
inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów, mających duży potencjał
wzrostu.
rytetem gwarantującym etyczność
działań. Transkacje obsługują natomiast nasi doświadczeni specjaliści, wykształceni przez najlepszych,
międzynarodowych ekspertów. Nasz
przedstawiciel jest także wiceprezydentem Europejskiej Sieci Aniołów
Biznesu (European Business Angels
Network – EBAN).
Mamy zaszczyt i przyjemność
współpracować z grupą kilkudziesięciu zaufanych inwestorów, zarówno
z Polski, jak i zagranicy. Są to osoby,
które przeszły staranną rekrutację,
dysponują kapitałem i doświadczeniem biznesowym oraz cieszą się
nieposzlakowaną reputacją i auto-
Dużo wysiłku wkładamy również w propagowanie idei Aniołów
Biznesu i aktywizację rynku. LBA staje
się więc naturalnym miejscem spotkań doświadczonych biznesmenów
i menedżerów oraz przedsiębiorców
poszukujących inwestorów.
Więcej informacji na temat LBA
znajdziesz na stronie www.lba.pl.
(LBA)
nadajemy
kształt
Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych
Lewiatan
Działamy w ramach PKPP Lewiatan, organizacji pracodawców prywatnych istniejącej od 1999 roku.
W 55 związkach regionalnych i branżowych skupia ona ponad 3 tysiące firm, zatrudniających w sumie
ponad 600 tysięcy osób. Lewiatan
jest członkiem Komisji Trójstronnej
ds. Społeczno-Gospodarczych i jako
jedyna organizacja z Polski należy do
BUSINESSEUROPE – największej konferederacji pracodawców w Europie.
PKPP Lewiatan:
• ma gwarantowany udział w tworzeniu prawa i budowaniu dialogu społecznego, zabiega o jak najlepsze
przepisy sprzyjające prowadzeniu
działalności gospodarczej
• reprezentuje interesy polskich pracodawców na forum europejskim,
jako jedyna organizacja pracodawców z Polski ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli
• przygotowuje szeroką ekspertyzę
dotyczącą warunków gospodarowania, prowadzi własne badania
w tym zakresie
• wspiera swoich członków w bieżących sprawach, dotyczących prowadzonej przez nich działalności
Więcej informacji na temat PKPP
Lewiatan znajdziesz na stronie
www.pkpplewiatan.pl.
marzeniom
Aktywizacja
i podnoszenie kompetencji
podmiotów rynku Aniołów Biznesu w Polsce
Chcemy rozwijać rynek Aniołów
Biznesu w Polsce. W tym celu stworzyliśmy pięcioletni projekt „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji
podmiotów rynku Aniołów Biznesu
w Polsce” finansowany ze środków
unijnych. Nasze działania podzieliliśmy na dwie grupy: propagowanie
idei Aniołów Biznesu oraz podnoszenie kwalifikacji pomysłodawców
i inwestorów.
Dobry pomysł oraz gotowość
do współpracy z Aniołem to za mało,
by doprowadzić do transakcji. Obie
strony – pomysłodawca i inwestor
– muszą mieć jeszcze rzetelną wiedzę, jak prowadzić transakcje kapitałowe o charakterze udziałowym.
Wychodząc na przeciw tej potrzebie
prowadzimy szereg szkoleń, budujemy forum wymiany doświadczeń
oraz wdrażamy na polskim rynku
światowe wzorce w zakresie funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.
W ramach naszego projektu
odbędzie się m.in. 160 seminariów
i konferencji prowadzonych przez
liderów światowego rynku Aniołów
Biznesu, wykonanych zostanie ponad 100 usług doradczych, ukaże
się seria publikacji prezentujących
poszczególne części procesu inwestycyjnego.
Projekt będzie realizowany do
końca 2013 roku.
nadajemy
kształt
Inicjatywy dla pomysłodawców:
• szkolenia przygotowujące do transakcji kapitałowych (biznes plan,
pitching, negocjacje)
• szkolenia na temat możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania (rynek Business Angels,
środki unijne, fundusze, kredyty)
• seminaria na temat możliwości komercyjnego wykorzystania technologii i uzyskania wsparcia Aniołów Biznesu
• seminaria dla niepełnosprawnych
przedsiębiorców, pokazujące jak
założyć własną działalność gospo-
darczą i skorzystać ze wsparcia kapitałowego Aniołów Biznesu
• seminaria przygotowujące przedsiębiorców do transakcji kapitałowych (od pomysłu, poprzez
biznesplan, negocjacje, umowę inwestycyjną, monitoring transakcji
do wyjścia z inwestycji)
• kilkumiesięczne cykle konferencji
dla przedsiębiorców połączone
z konkursami biznesplanów
• seminaria informacyjne na temat
możliwości komercyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii
Wybrane inicjatywy dla Aniołów Biznesu:
• szkolenia dla osób zarządzających
funduszami kapitału zalążkowego
• Power of Angel Investing – seminaria w ramach najlepszego amerykańskiego programu Business Angels
• Ready for Equity II - seminaria w ramach najlepszego europejskiego
programu dla inwestorów indywidualnych
• LBA Investors Day – cykliczne spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń, m.in. z zagranicznymi
Aniołami Biznesu oraz możliwość
zaprezentowania najciekawszych
pomysłów biznesowych przed gronem doświadczonych inwestorów
marzeniom
Zostań
Arystoteles Onassis powiedział,
że sekretem biznesu jest wiedzieć
to, czego nie wiedzą inni. Ta prosta,
a zarazem genialna myśl oddaje
w dużym stopniu istotę naszej filozofii. Dostęp do unikalnej wiedzy,
pomysłów i doświadczeń innych jest
tajemnicą sukcesów Aniołów Biznesu w Polsce i na świecie.
Aniołem!
Chcemy dzielić się tymi wartościami z jak najszerszą grupą pasjonatów, a zarazem profesjonalistów.
Dla nas najważniejsi są ludzie, bo tylko ich twórcza współpraca pozwala
nadawać kształt marzeniom!
Zapraszamy do współpracy!
Zespół Lewiatan Business Angels
Lewiatan Business Angels
ul. Klonowa 6
00-586 Warszawa
tel. +48 22 565 18 25
fax. +48 22 565 18 30
e-mail: [email protected]
www.lba.pl
Wyślij darmowy SMS o treści
„FOTOKODY” na nr 8085.
Pobierz bezpłatną aplikację ,
zeskanuj kod i zobacz jak…
Anioły wspierają biznes!

Podobne dokumenty