Wykaz pracowników UMiG w Radkowie

Transkrypt

Wykaz pracowników UMiG w Radkowie
WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W RADKOWIE
KIEROWNICTWO
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer
telefonu
Adres e-mail
Jan Bednarczyk
Burmistrz Miasta i
Gminy
(074)
8735010
691940240
[email protected]
Lidia Jagódka
Zastępca Burmistrza
(074)
8735011
695414727
[email protected]
pl
Marlena Rogus
Skarbnik Gminy
(074)
8735025
607273501
[email protected]
Joanna Rakowska
Sekretarz Gminy
(074)
8735016
609555065
[email protected]
STANOWISKA SAMODZIELNE
Leokadia
Andrzejów
Kierownik USC
(074)
8735029
Zdzisława
Sokołowska –
Kulas
Radca Prawny
(074)
8735018
[email protected]
pl
Ryszard Krygier
Doradca ds. promocji
gminy
(071)
7867748
[email protected]
Radosław
Gorczycki
Inspektor ds.
(074)
gospodarki komunalnej 8735023
i utrzymania dróg
[email protected]
Ewa Sowa
Podinspektor ds.
zamówień publicznych
[email protected]
l
Stanisław Dunaj
Podinspektor ds.
(074)
gospodarki
8735032
przestrzennej i ochrony
środowiska
(074)
8735032
[email protected]
Mirosław Kundzicz
Podinspektor ds.
inwestycji,
budownictwa i nadzoru
budowlanego
(074)
8735032
[email protected]
Marek Niewiadomy Podinspektor ds.
współpracy
transgranicznej,
turystyki i promocji
(074)
8712069
667400642
(074)
8712270
[email protected]
.pl
Tomasz Groszek
Mł. referent ds.
współpracy
transgranicznej,
turystyki i promocji
(074)
8712069
(074)
8712270
[email protected]
Agnieszka Cyron
Inspektor ds. rolnictwa i (074)
integracji środowisk
8733343
wiejskich
[email protected]
Mariusz Marcisz
Inspektor ds. analizy i
programowania
inwestycyjnego
[email protected]
(074)
8712069
REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
Józef Strug
Kierownik Referatu
(074)
8735030
[email protected]
Ewa Radzimska
Inspektor ds.
kadrowych i
organizacyjno –
administracyjnych
(074)
8735024
[email protected]
Lucyna Połowczuk
Podinspektor ds.
obsługi techniczno kancelaryjnej rady
miejskiej
(074)
8735030
[email protected]
Eunika Mlostek
Inspektor ds.
techniczno
kancelaryjnej
sekretariatu
obsługi (074)
– 8735000
[email protected]
Sebastian
Horodecki
Informatyk
(074)
8735035
[email protected]
REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
Swietłana Koszałko z-ca
księgowego
głównego (074)
8735027
[email protected]
zki.pl
Edyta Krzeszowska Inspektor
ds. (074)
księgowości budżetowej 8735039
[email protected]
.pl
Beata Toporowska Inspektor
ds. (074)87350
księgowości budżetowej 33
[email protected]
pl
Urszula Szybka
Starszy referent ds. (074)87350
księgowości budżetowej 33
[email protected]
Alicja
Antoszczyszyn
Referent
ds. (074)87350
księgowości budżetowej 33
[email protected]
Irena Jaroszewicz
Podinspektor ds.
(074)
rozliczeń gotówkowych i 8735013
bezgotówkowych
Danuta Marduła – Podinspektor
ds. (074)
Ryll
windykacji należności
8735027
[email protected]
Renata Średzińska Inspektor ds. poborów (074)
podatków i opłat
8735027
[email protected]
Oskar Hupało
Podinspektor
ds. (074)
wymiaru i zobowiązań 8735027
podatkowych
o.hupał[email protected]
Jolanta Wojtas
Podinspektor ds. płac
(074)
8735031
[email protected]
Grażyna
Zadorożna
Podinspektor ds. płac
(074)
8735031
[email protected]
REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Sylwia Wójtowicz
Kierownik Referatu
Piotr Rożej
Inspektor
gospodarki
(074)
8735038
669969800
ds. (074)
8735037
[email protected]
[email protected]
nieruchomościami
Dorota Bagińska
Podinspektor
gospodarki
nieruchomościami
ds. (074)
8735037
[email protected]
Paweł Holak
Inspektor ds. regulacji (074)
stanów prawnych
8735020
[email protected]
Anna Borkowska
Referent ds. regulacji (074)
stanów prawnych
8735020
[email protected]
l
Paweł
Mazurkiewicz
Inspektor ds. leśnictwa i (074)
ochrony przyrody
8735037
[email protected]
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
Mirosława Skrukwa Kierownik Referatu
– Łysakowska
Małgorzata Wacyk Podinspektor
- Strug
ewidencji ludności
(074)
8735017
[email protected]
pl
ds. (074)
8735019
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Maria Malik
Kierownik Referatu
(074)
8735026
[email protected]
Małgorzata
Bądkowska
Podinspektor ds.
działalności
gospodarczej i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
(074)
8735026
[email protected]
pl
Marzena
Dukielska
Podinspektor ds.
(074)
administracyjnych
8735026
jednostek oświatowych
[email protected]
STRAŻ MIEJSKA
Leszek Dorszewski Komendant SM
(074)
8715492
695989202
[email protected]
Robert
Radaczyński
Starszy strażnik SM
(074)
8712287
r.radaczyń[email protected]
pl
Mieczysław
Florczak
Starszy strażnik SM
(074)
8712287
609666556
[email protected]
Sławomir Stomal
Starszy strażnik SM
(074)
8712287
[email protected]
Marcin Raczek
Starszy strażnik SM
(074)
8712287
[email protected]
Numery kontaktowe do strażników Straży Miejskiej pełniących w danym czasie
służbę:
609093661
604523817