Arkusz Danych – Mr Magic Róża

Transkrypt

Arkusz Danych – Mr Magic Róża
Data sporządzenia: 10.07.2014
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31.03.2004 r. w sprawie
detergentów z późniejszymi zmianami.
Nazwa produktu: Mr Magic – Uniwersalne Chusteczki nawilżane do czyszczenia – zapachowe Róża
Producent:
EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa, Polska
tel: +48 22 732 00 76, fax: +48 775 20 68,
e-mail: [email protected],
www.ecowipes.com.pl
Nazwa chemiczna
Nr CAS
Nazwa INCI
Nazwa wg Farmakopei
Europejskiej
7732-18-5
Aqua
Aqua
-
-
10% i więcej
Woda
1% lub więcej, lecz mniej niż 10%
-
-
0,1% lub więcej, lecz mniej niż 1%
Perfumy
-
Parfum
-
Trisodium Citrate
6132-04-3
Sodium Citrate
-
Oksyetylenowany siarczan
alkilosodowy
68585-34-2
Sodium Laureth Sulfate
-
Amidopropylobetaina
kwasów oleju kokosowego
61789-40-0
Cocamidopropyl Betaine
-
Mieszanina: 5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-on i
2-metylo-2H-izotiazol-3-on
55965-84-9
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone
-
Kwas cytrynowy
5949-29-1
Citric Acid
-
mniej niż 0,1%
Tabela Korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS dostępna na
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
EcoWipes EWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, Polska
tel: +48 22 732 00 76, fax: +48 775 20 68, e-mail: [email protected], www.ecowipes.com.pl
KRS: 0000492515, NIP: 966-197-86-64, REGON: 200246373

Podobne dokumenty