Skład Rady WNS w kadencji 2016-2020

Transkrypt

Skład Rady WNS w kadencji 2016-2020
SKŁAD RADY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH NA KADENCJĘ 2016-2020
Dziekan, Prodziekani:
- prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
- dr Irena Figurska
- dr Iwona Gumowska
Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem nauk. dra hab.:
-
dr hab. Maciej Babnis
-
dr hab. prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz
-
prof. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek
-
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chacińska
-
dr hab. prof. nadzw. Marek Gorzko
-
dr hab. prof. nadzw. Wanda Kamińska
-
dr hab. prof. nadzw. Ryszard Kozłowski
-
dr hab. prof. nadzw. Lucyna Preuss-Kuchta
-
prof. zw. dr hab. Iryna Surina
-
dr hab. prof. nadzw. Roman Tomaszewski
-
dr hab. prof. nadzw. Taras Wasko
-
prof. zw. dr hab. Lech Witkowski
-
dr hab. prof. nadzw. Wanda Woronowicz
-
dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Zalewska-Meler
-
dr hab. prof. nadzw. Monika Zytke
Nauczyciele akademiccy bez stopnia naukowego doktora habilitowanego:
-
dr Dorota Kiełb-Grabarczyk
-
dr Ewa Piotrów
-
dr Grzegorz Piekarski
-
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielem akademickim:
-
mgr Grażyna Michalik
Studenci:
-
Justyna Gugała
-
Anna Kowalczyk
-
Ewa Litwińska
-
Justyna Marcinkowska
-
Patryk Skarbek-Tłuchowski
-
Agata Szyba

Podobne dokumenty