Geografia – studia stacjonarne I

Transkrypt

Geografia – studia stacjonarne I
DLG
Przedmioty fakultatywne uruchomione w roku 2016/2017
Geografia licencjat stacjonarna
Lp.
Nazwa
KOD
Nazwisko prowadzącego
Forma L. godz. Sem.
zajęć
1
Badania przyrodnicze w poznawaniu przeszłości
człowieka
1400-G6012 LD Dr hab.Piotr Kittel
K
26
L
2
Dzieje życia
1400-G5013LD Dr hab.Ewa Świerczewska-Gładysz, prof.
nadzw.
W
26
Z
3
Geografia Japonii
1400-G5007LD Dr Anita Kulawiak
W
26
Z
4
Geografia polityczna wybranych państw Azji
1400-G5008LD Prof. dr hab. Marek Sobczyński
Dr hab. Marek Barwiński, prof. nadzw.
W
26
Z
5
Geozagrożenia
1400-G585LD
K
26
Z
6
Klimaty świata
1400-G5009LD Dr Mariusz Siedlecki
W/K
13/13
Z
7
Największe rzeki świata i ich geograficzne
problemy
1400-G5015LD Dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. nadzw.
W
26
Z
8
Przyrodnicze i kulturowe walory Skandynawii
1400-G6019LD Dr Paulina Tobiasz-Lis
W
26
L
9
Środowisko geograficzne Chin
1400-G644LD
Dr Elżbieta Papińska
W
26
Z/L
1400-G581LD
Dr hab. Agnieszka Podstawyczńska, prof.
nadzw.
W
26
Z
10 Wpływ klimatu na życie i zdrowie człowieka
Dr hab. Małgorzata Roman, prof. nadzw.
11
Zagrożenia i katastrofy geologiczne
1400-G600LD
Dr hab. Piotr Czubla
W
26
L
12 Zróżnicowanie krajobrazowe świata
1400-G673LD
Dr Elżbieta Papińska
W
26
Z/L

Podobne dokumenty