3. Program seminarium w formacie PDF

Transkrypt

3. Program seminarium w formacie PDF
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM
EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ
Instytut Socjologii UKSW
27.11.2015 Warszawa
Kampus im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka
ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Maximum (bud. 21), sala 327
SESJA I
Moderator – Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)
9.30
Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW – Otwarcie
seminarium
9.45
Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW), Ezoteryzm czyli krytyka kultury. Definicje
10.00 Dr Maciej Bogdan Stępień (Polskie Towarzystwo Badań nad Zachodnim
Ezoteryzmem), Fikcja i wtajemniczenie: anglojęzyczna beletrystyka ezoteryczna
drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku
10.15 Ks. dr Andrzej Wańka (US), Ukryte światło i objawiona Prawda. Zachodni ezoteryzm
z perspektywy teologii katolickiej
10.30 Dr hab. Artur Jocz (UAM), Obraz zła w literaturze polskiej. Próba adaptowania
gnostyckiej/neognostycznej wrażliwości
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa, sala 024
11.00 Dr Małgorzata Sokołowicz (UW, UMFC), „Od dawna marzę, żeby pójść do
hammanu” – marokańska czarna magia a poczucie tożsamości w opowiadaniach
Tahara Ben Jellouna
11. 15 Mgr Adam Grudzień (ASP we Wrocławiu), Uprawianie sztuki jako sposób przeżycia
religijnego, na przykładzie życia i twórczości niemieckiego artysty Josepha Beuysa
11.30 Dr Agnieszka Skrodzka (UKSW), Wątki „masońskie” w sztuce króla Stanisława
Augusta
11.45 Dyskusja
12.00 – 13.00 Przerwa – obiad, sala 024
SESJA II
Moderator – Dr hab. Izabela Trzcińska (UJ)
13. 00 Dr Marcin Zarzecki (UKSW), Ruch New Age i postmodernistyczne rozterki popkultury
13.15 Dr hab. Maria Boużyk (UKSW), Dlaczego mit? Kilka uwago w świetle filozofii
klasycznej
13.30 Dr Wioletta Bogumiła Aumer (UWr), Rozszerzone stany świadomości jako wyzwanie
światotwórcze XXI wieku
13.45 Dr Ryszard Podgórski (UWM), Doświadczenie mistyczne a poznanie filozoficzne w
filozofii Karola Wojtyły
14.00 Dr Mariusz Sulkowski (UKSW), Gnoza polityczna w myśli Erica Voegelina
14.15 Mgr Aleksandra Grąbkowska (UW), Działalność islamskich fundamentalistów z
Bliskiego wschodu na terenie krajów byłej Jugosławii
14.30 Dr Katarzyna Kolbowska (SGGW), Alternatywna historia Czarnych w Europie.
Formacja Czarnego Atlantyku a pluralizm i esencjalizm kulturowy
14.45 Mgr Aleksandra Kupisz–Dynowska (UKSW), Ezoteryzm a egzorcyzm: pomiędzy
przyczyną a skutkiem
15.00 Mgr Bożena Ronowska (UG), „W pogoni za czarownicą. Dlaczego zła? Dlaczego
wspólniczka szatana? Zespół wierzeń nowożytnych leżących u podstaw polowań na
czarownice
15.15 Dyskusja, podsumowanie, inicjatywy końcowe: prezentacja książki dra. Macieja
Bogdana Stępnia, Okultyzm. Studium ezoteryki zachodniej