Origo – ortus – principium. Narracje na temat powstania zbiorowości

Transkrypt

Origo – ortus – principium. Narracje na temat powstania zbiorowości
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Instytut Nauk Historycznych
Koło Naukowe Studentów Historii – Sekcja Mediewistyczna
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Origo – ortus – principium.
Narracje na temat powstania zbiorowości,
zakładania monarchii, początków dynastii lub
pochodzenia władcy w literaturze średniowiecznej
15 -16 maja 2015 r.
PROGRAM KONFERECJI
15.05.2015 – kampus UKSW im. ks. prof. R. Rumianka, ul. Wójcickiego 1/3; budynek
23, sala 403
11.30-12.00 – rejestracja
12.00-12.20 – otwarcie konferencji
12.20-12.40: Bartłomiej Offerczak (UKSW): Geneza prawodawstwa niemieckiego w Państwie
Zakonu Krzyżackiego
12.40-13.00: Jan Jeż (UKSW) – Kreowanie wizerunku pierwszych Piastów na obrońców
Kościoła na podstawie Kroniki Anonima zwanego Gallem, Kroniki Mistrza Wincentego
Kadłubka oraz Kroniki Wielkopolskiej
13.00-13.20: dyskusja
13.20-13.40: Joanna Kunigielis (UJK) – Kilka uwag o rzymskich przodkach Litwinów w świetle
roczników Jana Długosza
13.40-14.00: Daniel Stachura (UKSW): Opowieść o zemście i żądzy władzy w Kraju
Kwitnącej Wiśni - początki siogunatu w Japonii
14.00-14.30: dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad
16.05.2015 – kampus UKSW im. ks. prof. R. Rumianka; ul. Wójcickiego 1/3, budynek
21, sala 314
10.30-10.40 – otwarcie drugiego dnia obrad
10.40-11.00: Konrad Komarnicki (UW): Nowy Świat. Kształtowanie się społeczeństwa
Królestwa Jerozolimskiego na podstawie wczesnych źródeł prawnych
11.00-11.20: Adrian Drapich (UKSW): Rola Gotfryda z Bouillon w zdobyciu Jerozolimy w
1099 roku w kronice Wilhelma z Tyru
11.20-11.40: Bartłomiej Dźwigała (UKSW): Pierwsi władcy Królestwa Jerozolimskiego w
kronice Wilhelma z Tyru. Świadome posługiwanie się życiorysem w celu legitymizowania
władzy
11.40-12.00: dyskusja
12.00-12.20: Wojciech Jasiński (UAM): Postawy Przemyślidów do narodzin, a także
początkowej egzystencji chrześcijańskich poddanych w Czechach w świetle wybranych źródeł
12.20-12.40: Piotr Goltz (UW): Kto, gdzie i kiedy? Opowieść o początkach w tradycjach
dynastycznych Piastów i Przemyślidów na podstawie kronik Anonima zwanego Gallem i
Kosmasa
13.00-13.20 – dyskusja
13.20-14.00: przerwa obiadowa
15.00-16.00: pokaz zbiorów średniowiecznych w Zakładzie Rękopisów Biblioteki
Narodowej, Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5.

Podobne dokumenty