Informacja o kandydatach - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w

Transkrypt

Informacja o kandydatach - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
Nr ogłoszenia 148071
Urząd : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Stanowisko: młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej w Pracowni Serologii
Miejsce pracy : Łódź
Termin składania dokumentów : 13.12.2012 r.
W wyniku analizy nadesłanych aplikacji na ww. stanowisko pracy do kolejnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne
określone w ogłoszeniu:
1. Urszula Florczak-Skowron
2. Joanna Staszek
3. Joanna Włodarczyk
4. Sylwia Wilk
5. Iwona Śmiałek
Kolejnym etapem rekrutacyjnym będzie przeprowadzenie krótkiego, pisemnego testu z
zakresu podstawowej wiedzy wymaganej na tym stanowisku oraz przeprowadzenie
sprawdzianu umiejętności obsługi komputera ( pakiet MS Office).
Z kandydatami , którzy uzyskają co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, zostaną
przeprowadzone w tym samym dniu rozmowy kwalifikacyjne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni w formie telefonicznej o
kolejnym etapie rekrutacji.
Aplikacje kandydatów nie uwzględnionych na liście , nie spełniły wymagań formalnych
określonych w ogłoszeniu o naborze.

Podobne dokumenty