LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA

Transkrypt

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko Kierownika Działu Przewozów Pasażerskich i Eksploatacji Floty
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy
aplikacje złożyło siedmiu kandydatów, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się
następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwisko i imię
Ciećko Jerzy
Gąsecki Adam
Rainer Andrzej
Śpiewak Mateusz
Miejsce zamieszkania
Nisko
Stalowa Wola
Zarzecze
Wrzawy
Z w/w kandydatami będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniach 20.04.2015r.
i 21.04.2015r. w godzinach od 9 00 do 14 00.
O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.
Dyrektor
Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej
w Stalowej Woli
Ryszard Drobny

Podobne dokumenty