ZASTĘPSTWA 08.05

Komentarze

Transkrypt

ZASTĘPSTWA 08.05
ZASTĘPSTWA 08.05- 09.05.2014
Czwartek – 8 maja 2014
Klasa 1 – wszystkie lekcje w sali nr 3
1. EDB
2. Historia
3. Fizyka (p. Grzegorz Kasperski)
4. J. polski
5. J. polski
6. Informatyka
Zajęcia z przedsiębiorczości odwołane – nauczyciel na egzaminie maturalnym.
Klasa 2
1. Fizyka rozszerzona (p. Grzegorz Kasperski) / J. polski rozszerzony
2. Fizyka rozszerzona (p. Grzegorz Kasperski) / J. polski rozszerzony
3. Zastępstwo: język polski – proszę przygotować historię dramatu.
4. Przyroda sala nr 4 / historia i społeczeństwo sala nr 6
5. Ekonomia w praktyce
6. Ekonomia w praktyce
7. Matematyka rozszerzenie
8. Matematyka rozszerzenie
Piątek – 9 maja 2014
Klasa 1
Klasa 2
1. Matematyka
1.
Fizyka R/ Historia R
2. Matematyka
2.
Fizyka R/ Historia R
3. Historia – sprawdzian
3.
Matematyka
4.
Ok. godziny 10:30 wyjście ze szkoły na zajęcia historyczne
pod opieką p. Moniki Białas do Kina Helikon w Gdańsku,
ul. Długa 57
11.00-11.15 powitanie przez naczelnika Biura Edukacji Publicznej IPN
Oddział w Gdańsku dra Karola Nawrockiego oraz wstęp historyczny
kierownika Referatu Edukacji Historycznej dra Michała Sempołowicza
11.15-12.40 projekcja filmu, The Soviet Story, Film pokazuje współpracę
Związku Radzieckiego z Niemcami hitlerowskimi oraz podobieństwa obu
totalitaryzmów.
Pokaz jest bezpłatny

Podobne dokumenty