Zmodernizowana lokomotywa S200

Komentarze

Transkrypt

Zmodernizowana lokomotywa S200
S200
Zmodernizowana lokomotywa S200
S200 (seria 770 ČD) - lokomotywa spalinowa produkcji czechosłowackiej, wytwarzana od roku 1963 w zakładach ČKD
w Pradze. Eksploatowana w Polsce na liniach przemysłowych i przez przewoźników prywatnych.
W zmodernizowanej lokomotywie S200 zastosowano
• Sterowanie radiowe
Układ radiowego zdalnego sterowania pracą lokomotywy zapewnia sterowanie pracą lokomotywy przez maszynistę operatora przebywającego poza kabiną maszynisty (z reguły obok składu). Układ ten realizuje m. innymi poniższe
funkcje:
• start / stop silnika spalinowego
• precyzyjny rozruch
• jazda manewrowa - technologiczna (lub liniowa bez bocznikowania)
• przyspieszanie (zwiększenie / zmniejszenie mocy)
• hamowanie precyzyjne / luzowanie
• hamowanie nagłe
• hamowanie szybkie
• stop awaryjny (hamowanie nagłe)
• zmiana kierunku jazdy
• zaczepianie / rozczepianie składu (z wagonem buforowym)
• obsługa piasecznic zdalne odblokowanie wyłączników nadmiarowych
• sygnał dźwiękowy
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń
"TABOR" M. Dybowski S.J.
ul. Sandomierska 39, 39 - 200 Dębica
tel. +48 (014) 680-37-00, fax: + 48 (014) 680-37-01
e-mail: [email protected] www.tabor-debica.pl
S200
Zmodernizowana
lokomotywa
W celu zapewnienia możliwości precyzyjnego sterowania zdalnego hamowaniem i zatrzymaniem lokomotywy (dojazd
precyzyjny) w lokomotywie zastosowano moduł sterowania hamulcem zespolonym. Umożliwia on uzyskanie na drodze
elektrycznej następujących funkcji hamulca zespolonego:
• stan gotowości (jazda)
• jednego z siedmiu stopni hamowania służbowego (siódmy stopień oznacza hamowanie pełne)
• hamowanie nagłe i szybkie
Parametr
Producent
Układ osi
Masa służbowa
Długość ze zderzakami
Szerokość
Wysokość
Średnica kół
Zapas paliwa
Typ silnika spalinowego
Moc znamionowa
Maksymalna siła pociągowa
Rodzaj przekładni
Wartość
ČKD
Co'Co'
114,6 t
17240 mm
3150 mm
4635 mm
1050 mm
6000 l
K6S310DR
993 kW
280 kN
elektryczna
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń
"TABOR" M. Dybowski S.J.
ul. Sandomierska 39, 39 - 200 Dębica
tel. +48 (014) 680-37-00, fax: + 48 (014) 680-37-01
e-mail: [email protected] www.tabor-debica.pl
Parametr
Track gauge
Axle configuration
Tare weight
Length over buffers
Width
Height
Wheel diameter
Fuel reserve
Type of diesel engine
Power
Max pulling force
Kind of gear