język niemiecki

Transkrypt

język niemiecki
Siatka godzin dla kl. 5-10
język niemiecki jako obcy
język niemiecki
język angielski
język francuski (dla chętnych)
matematyka /
dodatkowa lekcja wspomagająca
geografia (od kl. 7 po angielsku)
historia
Człowiek Natura Technika /
dodatkowa lekcja wspomagająca
biologia
chemia
fizyka
ITG
sztuka
muzyka
chór
wych. fiz.
etyka
godz. wych.
język polski
geografia Polski
historia Polski
Ilość godzin
kl. 5
kl. 6
6
6
4
4
4
4
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
1
1
Przedmioty polskie
5
5
1
1
1
1
36
34
Siatka godzin dla klas 11-12
język niemiecki
język angielski
muzyka
historia
matematyka
nauki przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia)
wych. fiz.
język francuski (dla chętnych)
Przedmioty polskie
język polski
historia Polski
kl. 11
5
4
2
3
5
3
2
3
kl. 12
5
4
2
3
5
3
2
3
4
1
5
1
kl. 7
5
4
4
2
2
2
2
1
1
2
2
-
kl. 8
5
4
4
2
2
1
2
2
1
1
2
1
-
kl. 9
5
3
4
2
3
2
2
2
1
1
2
1
-
kl. 10
5
3
4
4
2
3
3
2
2
1
1
2
1
-
5
0
1
33
4
2
1
34
5
0
2
35
4
1
1
35
(39)

Podobne dokumenty