Smart Hands Free Holder - Media-Tech

Transkrypt

Smart Hands Free Holder - Media-Tech
Smart Hands Free Holder
Smartphone car holder with hands-free function
and FM transmitter
Introduction
Thank you for buying hands free set with FM transmitter. Device is connected to SmartPhone headphone
socket (3.5mm jack). You can use car stereo system
instead SmartPhone built-in speaker. For private talks
you can use wireless earphone. Use USB socket to
charge your SmartPhone and other mobile devices.
Overview
MT6214
User Manual
To switch between saved settings press shortly QS button.
Now set exactly the same frequency in your car stereo
system. SmartPhone audio will be transmitted into
your car speakers.
Answer button*
In SmartPhone standby mode press once to start playing MP3 files, press again to stop. When you have an
incoming call press once to accept, press again to end
call.
* Note! Answer key may not be supported by particular SmartPhones.
AUX Cable
Earphone
ON/OFF switch
When you take out earphone from the holder, sound
will be automatically transmitted only to earphone,
put it back to switch back to car speakers.
LED Display
Note! Please charge earphone before use, leave it
for few hours when device is switched into ON position.
Remote control
CH Set
Frequency -
Frequency +
Answer Key
Preset Frequency
CH- Key
QS Key
CH+ Key
Number Key
Mini Wireless earphone
Installation
Put device into car lighter socket, next extend left
bracket and put SmartPhone into holder. Now plug
AUX cable into SmartPhone headphones socket.
You can use remote control to enter frequency directly.
Use number keys to enter value, press CH button to enter value. Use CH-/CH+ buttons to adjust by 0.1MHz,
use QS button to switch between stored frequencies.
Note! Point remote control directly at IR receiver.
Using the device
Use ON/OFF switch to power on the device. Adjust FM
frequency on the device, use CH-/CH+ buttons (short
press to change value by 0.1MHz, long press to speed
up adjusting). It is recommended not to use frequency
next to strong radio station. You can set frequency
within range 88.1–107.9MHz. You can save setting into
QuickStorage, press and hold QS button for 3 seconds.
Specification and appearance of product are subject to
change without prior notice. For technical support please
visit www.media-tech.eu.
EN
Smart Hands Free Holder
Smartphone car holder with hands-free function
and FM transmitter
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego z nadajnikiem FM. Urządzenie podłącza się do SmartPhone poprzez wyjście słuchawkowe (3.5mm jack), dzięki
temu zamiast głośnika wbudowanego w telefonie
można wykorzystać radio samochodowe z systemem
głośników. Do prywatnych rozmów można użyć bezprzewodowej słuchawki. Gniazdo zasilania USB można
wykorzystać do ładowania SmartPhone oraz innych
urządzeń mobilnych.
Instrukcja obsługi
nastawienie wartości). Zalecamy ustawienie częstotliwości jak najdalej od stacji radiowych o mocnym sygnale.
Należy wybrać częstotliwość z zakresu 88.1–107.9MHz.
Wybraną częstotliwość można zapisać w ustawieniach
„QuickStorage”, wciśnij i przytrzymaj przycisk QS na 3
sekundy. Aby przełączać się między zapamiętanymi częstotliwościami wciśnij krótko przycisk QS.
Teraz ustaw dokładnie taką samą częstotliwość na odbiorniku radiowym w samochodzie. Dźwięki telefonu będą
odtwarzane przez zestaw głośników samochodowych.
Przycisk Answer*
Gdy telefon jest w trybie „standby” wciśnięcie przycisku
ANSWER uruchamia odtwarzanie plików MP3, wciśnij ponownie aby zatrzymać. Gdy usłyszysz dźwięk połączenia
przychodzącego możesz wcisnąć przycisk aby odebrać
rozmowę, wciśnij ponownie aby zakończyć rozmowę.
Ogólne
AUX Cable
ON/OFF switch
MT6214
*Ważne! W niektórych telefonach komórkowych
przycisk ANSWER może nie działać.
LED Display
Słuchawka bezprzewodowa
Za każdym razem gdy zdejmiesz słuchawkę z uchwytu transmisja dźwięku przełączy się automatycznie na
słuchawkę, odłóż ją z powrotem aby dźwięk odtwarzany był ponownie przez głośniki samochodowe.
Ważne! Naładuj słuchawkę przed użyciem, zostaw
ją na kilka godzin w urządzeniu w pozycji ON.
Pilot IR
CH Set
Answer Key
Frequency CH- Key
Frequency +
QS Key
Preset Frequency
CH+ Key
Number Key
Mini Wireless earphone
Instalacja
Włóż urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej, następnie odciągnij lewe ramię uchwytu aby zamocować SmartPhone. Teraz podłącz kabel AUX do
wyjścia słuchawkowego SmartPhone.
Sposób użycia
Przesuń przełącznik ON/OFF w pozycję ON aby uruchomić urządzenie. Nastaw wybraną częstotliwość nadajnika FM, użyj przycisków CH-/CH+ (krótkie wciśnięcie
zmiana wartości o 0.1MHz, dłuższe wciśnięcie - szybsze
Do wprowadzenie częstotliwości można użyć pilota na
podczerwień. Użyj klawiszy numerycznych aby ustawić wartość, następnie wciśnij przycisk CH aby zatwierdzić. Użyj przycisków CH-/CH+ aby ustawić wartość co
0.1MHz, użyj przycisku QS aby przełączać między zapisanymi częstotliwościami.
Ważne! Pilotem należy celować na odbiornik IR
urządzenia.
Specyfikacja oraz wygląd urządzenie może ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna
dostępna na www.media-tech.eu.
PL
Smart Hands Free Holder
Smartphone car holder with hands-free function
and FM transmitter
Einleitung
Wir möchten uns für den Kauf von unserer Freisprecheinrichtung mit Radio FM Transmitterfunktion bedanken. Das Gerät wird über die Kopfhörerbuchse (3,5mm
Mini-Jack) an Ihr Smartphone angeschlossen. Dank der
Transmitterfunktion erfolgt die Audiowiedergabe über
das Radio Und das Lautsprechersystem von Ihrem Auto.
Für Privatgespräche können Sie das kabellose Headset
benutzen. Über den USB Port können Sie den Akku von
Ihrem Smartphone oder weitere Geräte laden.
Allgemein
AUX Cable
MT6214
Gebrauchsanleitung
lichst weit von einer großen Radiofrequenz entfernt ist.
Nutzen Sie den Frequenzbereich 88.1 – 107.9MHz. Die
gewählte Frequenz können Sie in den „QuickStorage”
speichern. Dazu halten Sie die QS Taste über 3 Sekunden gedrückt. Um zwischen den gespeicherten Frequenzen zu wählen, drücken Sie kurz die QS Taste.
Nun wählen Sie genau die gleiche Frequenz an Ihrem Radio im Auto aus. Die Tastentöne von Ihrem Telefon werden
nun über die Lautsprecher von Ihrem Auto übertragen.
Taste „Answer“* (Antworten)
Bei einem eingehenden Anruf hören Sie Ihr Klingelton,
nun können Sie die ANSWER Taste drücken um den
Anruf anzunehmen. Nochmals drücken, um das Gespräch zu beenden.
* Wichtig! Bei manchen Mobilfunktelefonen kann
die ANSWER nicht funktionieren.
Kabelloses Headset
EIN/AUS Schalter
LED Display
Sobald Sie das kabellose Headset aus dem Gerät herausnehmen, erfolgt die Widergabe automatisch nur
über das Headset. Wenn Sie die Wiedergabe erneut
über die Lautsprecher laufen lassen wollen, dann setzten Sie das Headset erneut in das Gerät ein.
Wichtig! Laden Sie das Headset vor dem ersten Gebrauch, indem Sie das Headset in das Gerät einsetzen und auf der ON Position anlassen.
Pilot IR
CH Set
Answer Key
Frequency CH- Key
Frequency +
QS Key
CH+ Key
Kabelloses Headset
Preset Frequency
Number Key
Installation
Schieben Sie das Gerät in den KFZ Zigarettenanzünder in
Ihrem Auto ein. Als nächstes befestigen Sie Ihr Smartphone am Gerät. Anschließend verbinden Sie Ihr Smartphone
über das AUX Kabel mit der Freisprecheinrichtung.
Gebrauch
Schieben Sie den EIN/AUS Schalter auf die Position ON,
um das Gerät einzuschalten. Wählen sie eine FM Radiofrequenz aus, mit Hilfe der CH-/CH+ tasten (kurzes drücken 0.1MHz, langes drücken – schnellere Auswahl). Wir
empfehlen Ihnen eine Frequenz auszuwählen, die mög-
Sie können die Frequenz auch mit Hilfe der Fernbedienung auswählen. Nutzen Sie dazu den Nummernblock
und anschließen drücken Sie die CH Taste um dies zu
speichern. Mit den CH-/CH+ Tasten, stellen Sie die Frequenz um 0.1MHz ein. Drücken Sie die QS Taste, um
zwischen den gespeicherten Frequenzen zu wählen.
Wichtig! Die Fernbedienung müssen Sie zum IR
Empfänger richten.
Technische Daten und Erscheinungsbild des Gerätes können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische
Unterstützung erhalten Sie auf www.media-tech.eu.
DE
Smart Hands Free Holder
Smartphone car holder with hands-free function
and FM transmitter
Bemutatás
Köszönjük, hogy megvásárolta az FM Transmitterrel
rendelkező kihangosítót. Az eszköz csatlakoztatható
okostelefon fejhallgató nyílásához (3.5mm jack). Az
eszköz segítéségvel használhatja az autója sztereó
hangrendsezrét az okostelefon beépített hangszórója
helyett. Magánbeszélgetésekhez használhatja a vezeték nélküli fülhallgatót.
USB aljzat segítségével töltheti okostelefonját és
egyéb mobil eszközét.
Áttekintés
MT6214
Használati utasítás
frekvenciákat állítani. 88.1 és 107.9MHz értékek között
állíthatóak a frekvenciák. A beállításokat mentheti a
„QuickStorage”-ba, a QS gomb megnyomásával és tartásával 3 másodpercig. A mentett beállítások között a
QS gombbal válthat.
Állítsa be pontosan ugyanazt a frekvenciát mint az autója sztereó rendszeréé. Az okostelefon audio lejátszása az autó hangszóróin fog szólni.
Hívás fogadása gomb*
Az okostelefon készenléti módjában nyomja meg egyszer az MP3 fájlok lejátszásához, újbóli megnyomással
leállíthatja a lejátszást. Bejövő híváskor nyomja meg
egyszer a gombot, a hívás befejezéséhez mégegyszer.
* Megjegyzés! A hívás gomb bizonyos okos telefonok estében nem működik.
AUX kábel
Fülhallgató
Be/KiF kapcsoló
Mikor kiveszi a fülhallgatót a tartóból, a hang automatikusan a fülhallgatóra megy át, a fülhallgatót visszahelyezve automatikusan visszaáll az autó hangszóróira.
LED kijlező
Megjegyzés! Használat előtt töltse fel a fülhallgatót, hagyja bekapcsolt állapotban néhány órán keresztül.
Távirányító
csatorna
beállítás
Frekvencia Válasz gomb
CH-
QS
Frekvencia +
Beállított
Frekvencia
Számok
CH+
Mini vezeték nélküli fülhallgató
Felszerelés
Helyezze az eszközt az autó szivargyújtó foglalatába,
majd helyezze az okostelefont a tartóba. Ezután dugja
be az AUX kábelt az okostelefon fejhallgatónyílásába.
Az eszköz használata0
A BE/KI kapcsolóval tudja az eszközt bekapcsolni. A
CH-/CH+ gombok segítségével állíthatja az FM frekvenciát (rövid nyomásonként 0.1MHz-cel állíthatja az
értékeket, hosszú lenyomással gyorsíthatja az állítás
sebességét). Erős rádióállomás mellett nem ajánlatos a
A távirányítóval közvetlenül is beállíthatja a kívánt
frekvenciát. A számok segítségével adja meg az értéket és nyomja meg a CH gombot a bevitelhez. A CH-/
CH+ gombokkal 0.1MHz-enként léptetheti a frekvenciát, A QS gombbal válthat a már beállított frekvenciák
között.
Megjegyzés! A távirányítót irányítsa közvetlenül az
infra vevőre.
Technikai támogatásért látogasson el a következő oldalra: www.media-tech.eu.
HU
Smart Hands Free Holder
MT6214
Ръководство на потребителя
Въведение
Благодарим ви за закупуването на комплекта свободни ръце с FM предавател. Устройството е свързано със SmartPhone гнездото за слушалки (3.5мм
жак). Можете да използвате стерео системата на
колата, вместо вградения високоговорител. За лични разговори можете да използвате безжична слушалка. Използвайте USB гнездото за зареждане на
вашия SmartPhone и други мобилни устройства.
да настроите честота в диапазон 88,1 - 107.9MHz.
Можете да запишете настройката в QuickStorage,
натиснете и задръжте QS бутона за 3 секунди. За да
превключвате между запаметените настройки натиснете за кратко QS бутона.
Сега настройте точно същата честота в стерео системата на вашата кола. Звукът от SmartPhone ще бъде
предаден към автомобилните високоговорители.
Бутон Answer*
В режим на готовност на SmartPhone натиснете
веднъж за пускане на MP3 файлове, натиснете отново
за спиране. Когато имате входящо повикване, натиснете веднъж, за приемане, натиснете отново за край.
Преглед
AUX Cable
* Забележка! Бутонът за отговор може да не бъде
поддържан от конкретен модел SmartPhone.
ON/OFF switch
Слушалка
LED Display
Когато извадите слушалка от стойката, звукът ще
бъде автоматично предаден само към нея, върнете я обратно за превключване към автомобилните
високоговорители.
Забележка! Моля, зареждайте слушалката преди употреба, оставете я за няколко часа, когато
устройството е включено.
Дистанционно управление
CH Set
Answer Key
CH- Key
QS Key
Frequency -
Frequency +
CH+ Key
Preset Frequency
Mini Wireless earphone
Number Key
Инсталиране
Поставете устройството в запалката на колата,
след това разширете лявата скоба и поставете
SmartPhone в стойката. Сега включете AUX кабела в
гнездото на SmartPhone слушалките.
Използване на устройството
Използвайте ON/OFF превключвателя, за да включите устройството. Настройте FM честота, използвайте CH-/CH + бутоните (кратко натискане за промяна на стойността с 0.1MHz, дълго натискане за
ускорено настройване). Препоръчително е да не се
използва честота до силна радиостанция. Можете
Можете да използвате дистанционното управление, за да въведете честотата директно. Използвайте цифровите клавиши или натиснете CH бутона, за
да въведете стойност. Използвайте CH-/CH + бутоните за настройка с 0.1MHz, използвайте QS бутона,
за да превключите между съхраняваните честоти.
Забележка! Насочете дистанционното управление директно към IR приемника.
Спецификацията и външния вид на продукта са обект
на промяна без предварително известие. За техническа поддръжка, моля посетете www.media-tech.eu.
BG

Podobne dokumenty