Krótka Historia Parafii św. Stanisława w

Transkrypt

Krótka Historia Parafii św. Stanisława w
Krótka Historia Parafii św. Stanisława w Minersville, PA
(A Comprehensive History of St. Stanislaus Church, Minersville, PA. On the Occasion of Rededication of
the Church and Sixtieth Anniversary of the Founding)
Parafa św. Stanisława Kostki zestala oficjalnie ustanowiona dnia 15go listopada
1905go roku dla Polaków w mieście Minersville i okolicy. Założycielem i pierwszym
proboszczem był ks. Stanisław Fróg, który zakupił posiadłość majętności państwa Kear na
wzgórzu poza miastem starym i zamienił ten dom prywatny na Kościół i plebanię.
Następny proboszcz, ks. Antoni Ziebura, nabył farmę w Llewellyn i zamienił w cmentarz
parafialny. Takie były początki skromne.
Już w roku 1910tym za przewodnictwem ks. Proboszcza Józefa Kuczyńskiego i pod
kierownictwem zdolnego stolarza, Marana Fałkowskiego, Kościół pierwotny został tak
powiększony że ilość ławek kościelnych została podwojona. Co najważniejsze, ks.
Proboszcz zdołał spłacić dług zaległy i wszelkie koszta przeróbki.
Dwa lata później, w roku 1912tym, ten Kościół znów był za mały. Ówczesny
proboszcz, ks. Józef Gażdzik, podjął się budowy nowego Kościoły. Świątynia Pańska
zbudowana została z czerwonej cegły z wieżą, okrągłą i Krzyżem strzelającym do błękitów
niebieskich. Wewnątrz Kościoła podzielone jest w postać krzyża łacińskiego. Budowa
Kosztowała 22,500 dolarów i została wykonana pod kierownictwem budowniczych braci
Sowińskich: Ludwika i Stanisława. Następny proboszcz, ks. Stefan Żmich, sprowadził z
Tyrolu trzy wspaniałe ołtarze, ozdobne konfesjonały, ławki i paramenta kościelne.
Największą zasługą ks. Proboszcza Żmicha było założenie szkoły parafialnej. Stary
Kościołek ks. Proboszcz przemienił na klasy szkolne i sam uczył religii świętej i języka
polskiego. Gdy liczba dzieci tak wzrosła że nie mógł podołać sam, w roku 1920tym wzywa
Siostry Bernardynki do pomocy, które po dziś dzień zajmują się parafialną dziatwą
szkolną.
Plebana parafialna została pobudowana w roku 1924tym za urzędowania ks.
Proboszcza Antoniego Brzozowskiego. Budynek dwa i pół piętrowy był pobudowany z
cegły czerwonej w formie kwadratu obok Kościoła tak że Kościół i plebana tworzyli jedną
całość. Cały budynek stary, dawniejszy Kościół, został przerobiony na klasy szkolne i dcm
dla Sióstr Nauczycielek.
Jeszcze jedną, zasługą, ks. Brzozowskiego było ustanowienie w roku 1926tym Dnia
Polskiego w uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny dla zjednoczenia
parafian-Polaków. Dzień Polski z początku odbywał się w Marlin Parku, a przez ostatnie
dziewięć lat w parku Kompanii strażniczej na Llewellyn. W roku jubileuszowym paraf ja
będzie obchodzić 40 letnia rocznicę Dnia Polskiego.
Mieszkańcy okolicy "Buck Kun" i Chór Parafialny utworzyli fundusz i zdołali
zebrać 5,000 dolarów na zakup elektrycznych organów głosowych, które ks. Proboszcz
1
Władysław Rakowski poświęcił dnia 4go lipca 1927go roku. Organy te służą do dziś dnia
do upiększenia wszelkich nabożeństw kościelnych.
Dzielnica do tego czasu wokoło Kościoła, plebani i szkoły, była prawdziwie
wiejska. Ks. Proboszcz Władysław Dąbrowski za pomocą, władz miejskich zdołał
wyasfaltować ulice Spruce i Oak, założył chodniki konkretowe i w ten sposób zdołał nadać
tej okolicy widok miejski.
Następnie ks. Proboszcz Dąbrowski wziął się do wykończenia wnętrza Kościoła. Za
pomocą ofiar towarzystw i ofiar osobistych parafian wstawił 22 witraże ze szkoła
kolorowego, sprowadzone z Bawarii. Dzisiaj te witraże są zaasekurowane w sumie 37,500
dolarów. Następnie, ks. Proboszcz zaprowadził oświetlenie elektryczne w Kościele,
sprowadził przepiękne stacje Drogi Krzyżowej i dał nową podłogę z masy korkowej.
Wreszcie, wynajął znanego artystę Europejskiego, Pawła Daubner, do wymalowania
Kościoła. Cały Kościół był wymalowany na kolor marmuru granaściego, ołtarze na biało,
na ścianach były żywe obrazy świętych Pańskich i aniołów Bożych. Dnia 3go grudnia
1936go roku ks. Biskup Hugh Lamb, sufragan Archidiecezji Filadelfijskiej, poświęcił ten
odnowiony Kościół.
Niestety, nagła śmierć dnia 20go stycznia 1939go roku przerwała pasmo życia
dzielnego ks. Proboszcza Dąbrowskiego. Ks. Biskup George Leech z diecezji Harrisburg,
kolega szkolny ks. Władysława, odprawił nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego przy
licznym udziale księży, sióstr i wszystkich parafian i znajomych.
Następca ks. Dąbrowskiego, ks. Proboszcz Leon Krajewski, pasterzował w tutejszej
parafii 21 lat i dokonał wiele ulepszeń i wielce pomógł parafii się rozrastać. Najsamprzód,
ks. Proboszcz zakupił farmę przy 3ciej ulicy na końcu miasta w maju 1944go roku i przez
dwa lata za pomocą ks. Sebastiana Babiarz zamienił tę farmę w cmentarz parafialny z
podziałem na loty, ogrodzeniem, drogą kamienną i Statuami Ukrzyżowania. Koszt wynosił
11,000 dolarów. Poświęcenie nowego cmentarza odbyło się dnia 30go maja 1947go roku.
Ten cmentarz oficjalnie został otwarty w kwietniu 1948go roku.
W roku 1949tym ks. Proboszcz Krajewski spłacił wszystkich uczestników
korporacji "Union Hall" i nabył tę halę na własność parafialną. Od wielu lat tę halę używał
lokal górników, "Minersville Local 1640 of the United Mine Workers of America", ma
swoje zebrania i zabawy. Teraz parafa pod przewodnictwem ks. Edwarda Musiał zabrała
się do odnowienia tej hali. Dnia 2go maja 1951go roku odbyła się dedykacja pięknym
programem i tańcem. I teraz za 16,000 dolarów parafa posiadała własną halę parafialną,
która do dziś dnia jest używana na posiedzenia, zebrania i zabawy społeczne i lokal do gry
w piłkę koszykową przez dzieci i młodzież parafialną.
W roku 1954tym Ks. Proboszcz Krajewski zakupił posiadłość familii Fałkowskich i
Parnell z przyległymi lotami naprzeciw szkoły parafialnej. Te posiadłości ks. Edward
Musiał wziął pod swoją opiekę i za pomocą członków Tow. Najśw. Imienia Jezus i
członkiń Sodalicji Matki Bożej Nieustającej Pomocy Sodalicji Młodych Mężatek) te domy
rozebrał i pociął budować nowy Dom Sióstr z Kaplicą. Członkowie "Holy Name" w liczbie
przeszło 80 spędzili setki godzin pracy nad tym domem. Członkinie Sodalicji nieśli pomoc
2
finansową przez tak zwany "Merchandise Club" jako też przyczynili się do oczyszczenia i
udekorowania tego domu. Dnia 3go czerwca 1956go roku odbyło sie uroczyste otwarcie
tegoż Domu Sióstr jako też i poświęcenie Kaplicy. Koszt wynosił 40,000 dolarów. Parafa
teraz posiada Dom Sióstr, który dzisiaj jest chlubę całej okolicy, a co najważniejsze że był
zbudowany wdzięcznością i miłością parafian ku Siostrom Nauczycielkom.
Szkoła parafialna, jednakowoż, jeszcze miała wygląd starego Kościołka. Po drugie,
gdy się Wielebne Siostry wprowadziły do nowego domu, wiele pokoi było pustych. Ks.
Proboszcz Krajewski z pomocą ks. Edwarda Musiał i wiernych parafian w lecie 1957go
roku przebudował front szkoły, powiększył klasy, zaprowadził ustępy, ustanowił ofis
szkolny, pokój dla muzyki, pokój do jedzenia, czytelnię i pokoje zapasów kosztem blisko
18,000 dolarów.
Znowu na jesieni 1957go roku ks. Edward Musiał i wierni parafianie pobudowali
garaż poza domem Sióstr na Linden ulicy na pomieszczenie automobila ks. Proboszcza, ks.
Asystenta i wozu parafialnego kosztem 2,500 dolarów.
W roku 1960tym członkowie "Holy Name" radzili jak zaradzić problemowi
trafiki automobilowej przed Kościołem w każdą niedzielę rano jako też i w święta. W
odpowiedzi ks. Proboszcz Jan S. Baruch zakupił dom przy ulicy Spruce, numer 117, który
był własnością państwa W. Jakubowskich. Przy pomocy Józefa Colitz i wiernych parafian
dom ten został zburzony, plac został oczyszczony z drew i zarośla i wyrównany. Następnie
cały plac został wyasfaltowany tak że dostęp był z czterech ulic: Spruce, Oak, Liden i
Wood. I teraz paraf ja posiada plac na parkowanie przynajmniej 80 automobili kosztem
16,000 dolarów.
W roku 1961 tym przystąpiono do odnowienia Kościoła na zewnątrz. Najsamprzód,
piaskiem oczyszczono wszelką cegłę na Kościele. Następnie, ufugowano wszelkie
spojenia, a wreszcie zabezpieczono mury płynem od powietrza i wody. Zarazem, zabrano
się do odnowienia wieży kościelnej, którą pokryto nową blachą kopiową a krzyż wieży
nowy został pozłocony. To upiększenie zewnętrzne Kościoła kosztowało 18,000 dolarów.
..
Rok 1961 zapisał się też wielkimi głoskami w historii Kościoła. Jego świątobliwość
Papież Jan XXIII dnia 11-go lutego ustanawia nowa decyzję Allentown a kierownictwo jej
oddaje Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Józefowi McShea, sufraganowi Archidiecezji
Filadelfijskiej. Naturalnie, powiat Schuylkill i miasto Minersville znalazło się w tej nowej
diecezji. Na powitanie nowego ks. Biskupa poczęto zbierać fundusz. Parafa tutejsza złożyła
przeszło tysiąc dolarów, podczas gdy cała diecezja złożyła w darze ks. Biskupowi 230,000
dolarów.
W roku 1962gim w dalszym ciągu Kościół był odnawiany na zewnątrz. Nowy dach
na całym Kościele kosztował 5,000 dolarów, podczas gdy odmalowanie okien i drzwi
1,500 dolarów. Gdy wybudowano lotę do parkowania automobili, pozostał kawałek gruntu
przy Kościele niezużyty. Wdzięczni parafianie ufundowali grotę na cześć Matki Bożej z
Fatima kosztem 6,000 dolarów. W pierwszą sobotę miesiąca października tegoż roku ks.
Proboszcz przy udziale Sodalicji Panien i dzieci ze szkoły parafialnej poświęcił tę grotę.
3
Jego Ekscelencja ks. Biskup McShea po organizowaniu tej nowej diecezji rozejrzał się
wokoło i uznał że największą potrzebą są szkoły wyższe w diecezji. We wrześniu 1962go
roku rozpoczęto kampanię na fundusz budowy diecezjalnej. Parafa tutejsza przyrzekła na
ten cel złożyć 40,000 dolarów, podczas gdy w całej diecezji zebrano w przyrzeczeniach
dziesięć milionów dolarów. Dotychczas w diecezji otworzono trzy nowe szkoły wyższe,
powiększono dwie szkoły wyższe i we wrześniu 1965go roku ma być otwarte nowe
Kolegium św. Franciszka de Sales w okolicy Allentown.
Pomimo spłat przyrzeczeń na fundusz budowy diecezjalnej, parafa tutejsza
rozpoczęła zbierać fundusz na Malowanie Kościoła z pierwszą niedzielą stycznia 1963go
roku kolektą w Kościele i zabawami i rozgrywkami w parafii. Zanim skończono
odnowienie Kościoła na wewnątrz, wierni parafianie złożyli blisko 50,000 dolarów. Do
wymalowania Kościoła został zaangażowany Mikołaj Bervinchak, uczeń pierwszego
malarza naszego Kościoła Pawła Daubner, który dzisiaj jest znany jako artysta kościołów
łacińskich i ukraińskich i malarz życia okolic węglowych. Po Wielkanocy roku 1964go
stanęło rusztowanie do malowania. Odmalować Kościół wzięło dziesięć miesięcy. Przy
tem zaprowadzono nowe ogrzewanie, nowe żylandole elektryczne, nowe paramenta
kościelne i nowy dywan na podłodze. Teraz parafa tutejsza może się poszczycić że posiada
"małą, katedrę na wzgórzu".
Poświęcenia odnowionego Kościoła dokonał Jego Ekscelencja, ks. Biskup Józef
McShea, dnia 9go maja 1965go roku i odprawił Mszę Świętą Pontyfikalną, składając Bogu
dzięki w imieniu ks. Proboszcza i parafian.
Rok 1935ty jest to rok 60ty istnienia parafii. Aby godnie uczcić ten Jubileusz,
Komitet Jubileuszowy urządził Bankiet dnia 30go maja tegoż roku w hali "Hillerest" w
Llewellyn i wydał ten Pamiętnik.
LIST OF PASTORS
Rev. Stanislaus Fróg .................... Nov. 15, 1905 to Dec., 1906
Rev. Anthony Ziebura .................... Dec., 1906 to Dec. 5, 1908
Rev. Joseph A. Oziminski ......... Dec. 5, 1908 to May 10, 1910
Rev. Joseph Kuczyński ............ May 10, 1910 to Feb. 15, 1912
Rev. Joseph Gaździk ................. Feb. 15, 1912 to April 8, 1917
Rev. Stefan Żmich .................... April 8, 1917 to July 10, 1922
Rev. Anthony K. Brzozowski .. July 10, 1922 to Jan. 22, 1927
Rev. Ladislaus Rakowski ....... Jan. 22, 1927 to March 13, 1929
Rev. Walter L. Dąbrowski ..... March 13, 1929 to Jan. 20, 1939
Rev. Leon Krajewski ............. Feb. 6, 1939 to March 23, 1960
Rev. John S. Baruch ................................... March 23, 1960.
4
LIST OF ASSISTANTS
Rev. John J. Sielecki .......................... January to June, 1930
Rev. John Dunajski .................. June 7, 1931 to Nov. 10, 1932
Rev. Joseph Tylka .................... Nov. 10, 1932 to Apil 29, 1933
Rev. Michael Sysoł .................... Apil 29, 1933 to Oct. 4, 1933
Rev. Walter Pszczulkowski ....... Oct. 4, 1933 to Oct. 14, 1935
Rev. Bronislaus Kopeć ........... Oct. 14, 1935 to March 25, 1941
Rev. Sebastian Babiarz ......... March 25, 1941 to June 14, 1947
Rev. John Judycki ................. June 10, 1941 to March 12, 1942
Rev. John Gaj .......................... Aug. 21, 1943 to June 14, 1947
Rev. Edward Musiał ................. June 14, 1947 to Feb. 6, 1957
Rev. Adam Bydloń ................... June 14, 1947 to Jan. 13, 1948
Rev. John Basiński .................. June 3, 1948 to Sept. 15, 1948
R2V. Joseph Rapczyński ........ Sept. 15, 1948 to Feb. 28, 1952
Rev. Joseph Daniel ............... January 25, 1957 to July 31, 1958
Rev. Henry Bejgrowicz ............. Aug. 1, 1958 to May 18, 1959
Rev. Francis Opps .................... May 23, 1959 to May 28, 1960
Rev. John Duminiak ................ May 28, 1960 to May 30, 1962
Rev. Leonard Merook .............. June 1, 1962 to July 14, 1963
Rev. Joseph Wdowiak ............. June 14, 1963 to May 21, 1964
Rev. Stefan Bonar ......................................... May 21, 1964.
LIST OF SISTER SUPERIORS
From the year 1920 to the year 1930, the following Sister Superiors served in our Parish:
Sister M. Euphemia Sister M. Jerome Sister M. Benvenuta Sister M. Fidelia Sister M.
Ambrose Sister M. Leona Sister M. Juliana
Sister M. Paschaline ............................................ 1930-1936
Sister M. Euphemia ..............................................1936-1937
Sister M. Theresa .................................................1937-1943
Sister M. Alicia ....................................................1943-1946
Sister M. Clementine
1946-1949
5
Sister M. Laura .................................................... 1949-1953
Sister M. Aquinas
1953-1956
Sister M. Stephanilla
1956-1959
Sister M. Bertrand ................................................1959-1960
Sister M. Loretta ..................................................1960-1963
Sister M. Cassiana ............................................... 1963-1964
Sister M. Celestian
1964-
PRIESTS AND SISTERS FROM OUR PARISH
Our Priests
Rev. Bernard Pogirski, C.S.C .......... Ordained June 24, 1937
Stationed at St. Stanislaus B. M. Church, South Bend, Indiana
Rev. Leon E. Jaworowski
Ordained May 29, 1943
Stationed at St. Mary's Church, Conshohocken, Penna.
Rev. Ignatius J. Szal ........................ Ordained June 3, 1944
Stationed at St. Edward's Church, Philadelphia, Penna.
Our Sisters
Sister M. Medard ....................................... Mary Stabinski
Sister M. Emiliana ..................................... Helen Dziennis
Sister M. Feliciana ....................................... Mary Dzienis
Sister M. Theophane
Bertha Abramowicz
Sister M. Michael .................................. Stella Ostatkiewicz
Sister M. Yiterbia ................................. Catherine Huszczka
Sister M. Lucretia ..................................... Helen Paclawski
Sister M. Ildephonse ................................... Frances Miller
Sister M. Adolphine ................................... Alma Sadowski
Sister M. Melrose .......................................... Julia Hydock
Sister M. La Verne ...................................... Frances Grzyb
Sister M. Violanta ................................ Dorothy Danielczyk
Sister M. Miriam Joseph Anne Graff Sister M. Leona Marie
6
Georgine Walters

Podobne dokumenty