trudne słowo oznaczające to samo, co „pomysł” – genialna myśl

Transkrypt

trudne słowo oznaczające to samo, co „pomysł” – genialna myśl
znaczające
o
o
w
ło
s
e
n
trud
„pomysł” –
to samo, co
yśl, która
genialna m
o powstania
prowadzi d
edmiotów,
nowych prz
zjawisk
urządzeń i
myto narada i wymiana po
słów z innymi
ludźmi przed podjęciem
ostatecznej decyzji, co
ać
do tego, jak ma wygląd
gotowy produkt.
to taka „lista zakupów”
ajdują się rzeczy
projektanta, na której zn
ś nowego.
potrzebne, by stworzyć co
to wspólna
praca dwojga lub więcej ludzi nad jednym
pomysłem. Dzięki współpracy powstają
niesamowite rzeczy, bo zbiorowa praca
umożliwia wymianę myśli i doświadczeń.
specjalista, który
zamienia pomysły
w projekty, a te
w gotowe przedmioty.
to takie sprytne
wania,
urządzenie do ryso
kic
dzięki któremu sz
zenieść
można od razu pr
do komputera
,
danego przedmiotu
to pierwsza wersja
przy jego produkcji
która służy za wzór
ototyp jest tej samej
na większą skalę. Pr
iot, który na jego
wielkości, co przedm
orzony, ale zwykle
model zostanie stw
prawek i ulepszeń.
wymaga jeszcze po
ch,
to jeden z tradycyjny
wodów.
ale wymierających za
Zadaniem szewca jest
naprawianie starych
h butów.
i projektowanie nowyc
zadaniu
Niestety w tym drugim
zają”
coraz częściej „wyręc
szewca duże fabryki
to piękny, artystyczny
zawód polegający
na tworzeniu naczyń
i innych przedmiotów
z gliny, którą utwardza
się w specjalnym piecu
jest
zadaniem krawca
rań
szycie nowych ub
ych.
i naprawianie star
dku
Tak jak w przypa
jszych
szewca, w dzisie
ięcej
czasach coraz w
ubrań powstaje
w fabrykach.
oszone
oprawki nan
to ostatnie p
kazacznym prze
przed ostate
edaży
iotu do sprz
niem przedm
pracy
to rezultat współ
tystów
projektantów i ar
niony
– pomysł zamie
iot,
w nowy przedm
aży.
gotowy do sprzed
inaczej „wystawa”,
o projektanci
czyli wydarzenie, podczas któreg
e dzieło innym.
i artyści mogą pokazać swoje now

Podobne dokumenty