Karta informacyjna (PDF 91.54 KB)

Transkrypt

Karta informacyjna (PDF 91.54 KB)
Urząd Miasta Radomsko
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13
www.radomsko.pl
godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek: 730 – 1530
wtorek: 730– 1700
KARTA INFORMACYJNA Nr TGN/08
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ
Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
Osoba właściwa
Maciej Skura
do załatwienia sprawy:
Adres:
97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
III piętro, pokój 305
Telefon:
44 685 44 95
Podstawa prawna:
- Art. 13, 37 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2015 r. Nr 1774 z późn. zm)
- Art. 18 ust 2 pkt 9 lit. “a” oraz art. 30 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446).
- Uchwała Nr XLVIII/380/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia
6 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Miasta Radomska oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż 3 lata
Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty:
wniosek o sprzedaż działki
Formularze do pobrania:
Brak
Opłaty:
Brak
Forma załatwienia sprawy: - w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – zawarcie
notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
- w przypadku odmowy sprzedaży nieruchomości – pismo informujące
o odmowie sprzedaży nieruchomości wraz z uzasadnieniem.
Termin załatwienia
do 30 dni od daty złożenia wniosku , zainteresowany zostanie
sprawy:
poinformowany
o podjęciu procedury zmierzającej do sprzedaży nieruchomości lub
odmowie
jej sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Informacje dodatkowe:
Formy sprzedaży nieruchomości :
- tryb przetargowy o którym mowa w Art. 37 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
- tryb bezprzetargowy w przypadkach wymienionych w Art. 37 ust. 2
w/w ustawy.