Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture 2011

Transkrypt

Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture 2011
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit
Architecture 2011
Bezpłatna wtyczka do programu Autodesk Revit Architecture 2011
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture
Funkcja wtyczki
Dzięki bezpłatnej wtyczce możliwe jest wyeksportowanie modelu budynku wraz z danymi o
przegrodach i materiałach z programu Revit1 bezpośrednio do programu Audytor OZC 3D2".
Użytkownik programu Revit może w szybki sposób przekazać dane o
strukturze budynku i przegród budowlanych użytkownikowi
programu Audytor OZC 3D.
Sposób działania wtyczki
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit jest wtyczką umożliwiającą transport danych o
strukturze budynku. Projekt sporządzony w programie Revit można wyeksportować do modelu
budynku w formacie gbXML. W wyniku takiego eksportu utworzony zostanie plik z danymi
zawierającymi informacje na temat struktury budynku (zwany podstawowym plikiem gbXML).
Wyeksportowany model nie zawiera informacji dotyczących właściwości fizycznych przegród
budowlanych oraz ich konstrukcji. Wtyczka do programu Revit umożliwia dopisanie do pliku gbXML
tych niezbędnych danych.
Aby utworzyć rozszerzony plik gbXML należy w pierwszej kolejności utworzyć podstawowy
plik gbXML. W tym celu po poprawnym zdefiniowaniu modelu budynku należy z menu głównego
programu wybrać opcję „Eksportuj” a następnie opcję zapisu do pliku gbXML (Rys 1).
1
Program Revit Architecture służy do trójwymiarowego projektowania budynków
Program Audytor OZC 3D wspomaga obliczenia cieplne budynków: projektowego obciążenia cieplnego i
zapotrzebowanie na energię, wyznacza Świadectwa energetyczne i przeprowadza analizę cieplnowilgotnościową przegród budowlanych
2
© 1994 .. 2011 SANKOM Sp. z o. o.
www.sankom.pl
www.procad.pl
2
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture
Rys 1. Eksport struktury budynku do podstawowego pliku gbXML
Po tej czynności należy kliknąć na zakładkę „Dodatki” w oknie głównym programu i nacisnąć
przycisk „Rozszerzony gbXML” (Rys 2). Ostatnim zadaniem jest odszukanie i wskazanie wcześniej
utworzonego, podstawowego pliku gbXML i naciśnięcie przycisku „Otwórz”.
Rys 2. Uzupełnienie podstawowego pliku gbXML o dane o konstrukcji przegród budowlanych (utworzenie rozszerzonego
pliku gbXML
Wybrany plik zostanie uzupełniony o dane o konstrukcji przegród budowlanych niezbędnych
do importu danych do Audytora OZC 3D.
© 1994 .. 2011 SANKOM Sp. z o. o.
www.sankom.pl
www.procad.pl
3
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture
Inne wtyczki do programu Revit Architecture 2011 autorstwa firmy Sankom we współpracy
z firmą Procad.
Dodatkowo dostępna jest wtyczka Audytor BCC. Jest wbudowanym modułem w Audytora
OZC 3D lub wtyczką w programie Revit (Rys 3). Program Audytor BCC służy do analizy cieplnowilgotnościowej przegród budowlanych wg normy:
•
PN-EN ISO 13788:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów
budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej
konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja
międzywarstwowa -- Metody obliczania”.
Rys 3. Dostępne polecenia w programie Audytor BCC
Audytor BCC wyposażony jest w następujące funkcje:
•
Analizuj wybrane przegrody (Rys 3) – Program analizuje zaznaczone przez
użytkownika przegrody (Rys 4)
•
Analizuj przegrody w projekcie (Rys 3) - Program analizuje wszystkie przegrody użyte
w projekcie (Rys 4)
•
Analizuj przegrody w dokumencie (Rys 3) - Program analizuje wszystkie przegrody w
bibliotece projektu (Rys 4)
•
Pobierz materiały z OZC (Rys 3) – Program pobiera materiały z bazy danych Audytora
OZC 3D
•
Wyślij materiały do OZC (Rys 3) – Program wysyła wszystkie materiały z bazy Revita
do bazy Audytora OZC 3D
© 1994 .. 2011 SANKOM Sp. z o. o.
www.sankom.pl
www.procad.pl
4
Audytor OZC Plugin dla Autodesk Revit Architecture
Rys 4. Audytor BCC, z lewej strony lista przegród budowlanych, z prawej strony szczegóły zaznaczonej przegrody
© 1994 .. 2011 SANKOM Sp. z o. o.
www.sankom.pl
www.procad.pl
5

Podobne dokumenty