Nasze pierwsze dni we wrześniu…

Komentarze

Transkrypt

Nasze pierwsze dni we wrześniu…
Nasze pierwsze dni we wrze niu…
Pierwsze dni wrze niowe ju za nami, były bardzo
pracowite. Dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg
przedszkola bardzo szybko si aklimatyzowały i z ch ci
przekraczały próg sal. Rozumiemy Was rodzice, e bardzo to
prze ywacie, ale ka dy musi przez to przej . Najwa niejsze to,
aby pokona l k przed rozstaniem.
Okres przedszkolny to dla dziecka czas wielu prze y , poznaje
ono wiat, uczy si współpracy w grupie, stawia pierwsze kroki
w przedszkolnej społeczno ci. Nowym do wiadczeniom
towarzysz emocje raz jest to rado , innym razem smutek ,
ale to pomaga wzmacnia sfer emocjonaln . Rodzice
najwi cej prze ywaj rozstanie z dzieckiem, wyfruwaj spod
skrzydeł i samodzielnie stawiaj pierwsze kroki. My z naszej
strony pragniemy Pa stwa zapewni , e robimy wszystko, aby
okres adaptacyjny trwał jak najkrócej i był miłym
wspomnieniem dla dzieci. Tworzymy atmosfer , w której dzieci
czuj si bezpiecznie i rado nie.
Dla Pa stwa zostały wyznaczone przez nauczycieli godziny
konsultacji indywidualnych, które b d odbywały si raz w
miesi cu.
OPRACOWANIE GRAFICZNE : IWONA GRZE KOWIAK
TEKST: AGNIESZKA ADAMCZYK
ZAGADKI O JESIENI
Powiedz mu dzie dobry, a on si nie rusza.
Nie uchyli nawet swego kapelusza - grzyb
Berecik ma czerwony, a na nim kropeczki.
Nie chc go bra dzieci, ani wiewióreczki.
Ładnie z nim jest w lesie, ale chodz słuchy,
e jest niebezpieczny nawet i dla muchy muchomor
Wiosn w ziele wplotła białych kwiatów ki cie.
Teraz ma korale, cho zgubiła li cie - jarz bina
Gdy byłem mały w miseczce siedziałem.
Spadłem..., wyrosłem i d bem si stałem - oł d
Cho mamy zielone pancerze, ka dy szpilkami nabijany,
To niejeden nas zabierze, bo w pancerzu s ... - kasztany
Gdy go długo nie ma, wszyscy narzekaj ,
a gdy przyjdzie, pod parasol wszyscy si chowaj – deszcz
Lepiej zabierz go ze sob cho sło ce przygrzewa
za godzin ju mo e zmoczy Ci ulewa – parasol
Widzisz je we dnie.
Nie ma go w nocy.
Zim i jesieni grzeje słabo,
a latem z całej mocy – sło ce
POKOLORUJ
K CIK KUCHCIKA
PIANKOWE CIASTO
POTRZEBUJEMY:
-3 GALARETKI(KA DA INNEGO KOLORU)
-MLEKO SKONDENSOWANE (DU A PUSZKA)
-BITA MIETANA (GOTOWA ALBO NIE KA)
-SŁODYCZE, OWOCE, JAKIE MAMY W DOMU
( ELKI, WINOGRON, M&S, KULECZKI CZEKOLADOWE itp.)
PRZEPIS:
BIERZEMY 3 SZKLANKI GOR CEJ WODY ROZPUSZCZAMY W KA DEJ
GALARETK
I CZEKAMY A
OSTYGNIE MLEKO ROZLEWAMY NA TRZY
RÓWNE MIARKI. WLEWAMY 1 GALARETK
I MLEKO DO POJEMNIKA I
MIKSUJEMY 5 MIN. PRZEKŁADAMY DO TORTOWNICY
TO SAMO ROBIMY Z POZOSTAŁYMI GALARETKAMI I MLEKIEM NAST PNIE
NAKŁADAMY BIT
MO NA JE
MIETAN
I OZDABIAMY SŁODYCZAMI I OWOCAMI.
30 MINUT PO ZROBIENIU.
SMACZNEGO!!!
ZRÓB TO SAM
WIERSZYKI DLA DZIECI
Potrzebujemy: talerzyk papierowy, rolk po papierze
toaletowym, br zow farb , p dzel, kolorowe papierki, klej
!
"
!
#
$
i.
%
&
!
%
$
!
'
$
&
!
#
(
%
)
!
&
!
#
#
UDANEJ ZABAWY!!

Podobne dokumenty