PLAN TWORZONYCH KOPII BEZPIECZEŃSTWA Nazwa

Transkrypt

PLAN TWORZONYCH KOPII BEZPIECZEŃSTWA Nazwa
Załącznik nr 7
do Instrukcji Zarządzania
Systemem Informatycznym
PLAN TWORZONYCH KOPII BEZPIECZEŃSTWA
Nazwa
oprogramowania do
backupu
Skróty:
P – Pełna
Prz – Przyrostowa
R – Różnicowa
Nazwa bazy
danych/systemu
dziedzinowego
Rodzaj kopii
(P/Prz/R)
Częstotliwość tworzenia kopii, okres przydatności oraz
przechowywanie
Nośnik
Buczkowice, ………………………………………………………
(data i podpis ASI)

Podobne dokumenty