Obliczanie podatku od nieruchomości przez gminę za spółkę

Transkrypt

Obliczanie podatku od nieruchomości przez gminę za spółkę
Obliczanie podatku od nieruchomości przez gminę za spółkę
Wpisany przez Hanna Kmieciak
Artykuł zawiera bardzo użyteczne wzory dotyczące postanowienia o wszczęciu postępowania
podatkowego, wezwania do zapoznania się z aktami sprawy, decyzji określającej wysokość
zobowiązania podatkowego.
Pytanie
Spółka jest obowiązana płacić podatek od nieruchomości. W tym roku księgowa nie złożyła
deklaracji na ten podatek. Czy gmina może sama obliczyć podatek? Skąd będziemy wiedzieć,
kiedy to zrobi i ile będziemy musieli zapłacić?
Odpowiedź
Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, jak również podatek od środków transportowych, to podatki lokalne
powstające z mocy prawa i podlegające samoobliczeniu przez podatnika. Płatne są na
podstawie składanej przez podatnika deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik nie złoży deklaracji,
organ podatkowy, którym dla podatków i opłat lokalnych jest wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, wszczyna z urzędu postępowanie podatkowe, zmierzające do określenia wysokości
zobowiązania podatkowego. Z tą chwilą prawo i obowiązek określenia prawidłowej wysokości
zobowiązania podatkowego spoczywają na organie podatkowym. Wszczęcie postępowania
podatkowego następuje w momencie doręczenia podatnikowi postanowienia o
wszczęciu postępowania.
wzory pism (plik doc)
1/1

Podobne dokumenty