przestępczość - Urząd Statystyczny w Krakowie

Transkrypt

przestępczość - Urząd Statystyczny w Krakowie
URZĄD STATYSTYCZNY
W KRAKOWIE
PRZESTĘPCZOŚĆ
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2015 R.
miechowski
olkuski
dąbrowski
chrzanowski
woj. małopolskie
proszowicki
krakowski
Przestępczość
Kraków
wskaźnik zagrożenia przestępczością
na 100 tys. ludności
Tarnów
wielicki
brzeski
tarnowski
bocheński
myślenicki
oświęcimski
wadowicki
968,3 — 2079,8
2079,9 — 3191,4
3191,5 — 4303,0
4303,1 — 5414,6
limanowski
rodzaje przestępstw
stwierdzonych
suski
Nowy Sącz
gorlicki
nowosądecki
kryminalne
gospodarcze
nowotarski
drogowe
inne
W s k a ź n i k
wykrywalności
przestępstw w
województwie
małopolskim
w roku 2015
wyniósł
67,1%.
tatrzański
69,3 tys.
a
Struktura przestępstw
o charakterze kryminalnym
przestępstw stwierdzono
w woj. małopolskim w 2015 r.
%
a
Przestępstwa i pokrzywdzeni w przestępstwach
50,0
0,1% zabójstwa
pokrzywdzeni
przestępstwa
tys.
32,9% pozostałe
0,2% zgwałcenia
45,2
0,8% bójki i pobicia
1,4% spowodowanie
uszczerbku na zdrowiu
40,0
33,2
1,5% rozboje,
kradzieże rozbójnicze
i wymuszenia rozbójnicze
30,0
13,2%
przestępstwa narkotykowe
20,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
24,0%
kradzież
cudzej rzeczy
15,4
10,0
4,5
5,6
0,9
3,1
1,2
0,0
kryminalne
gospopdarcze
drogowe
pozostałe
25,9%
oszustwa
20,0
10,0
0,0
a przestępstwa stwierdzone przez policję
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI;
DANE ZA ROK 2015; PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.
strona 1
70,1
73,1
olkuski
67,1
miechowski
dąbrowski
73,0
66,6
63,5
krakowski
chrzanowski
Wskaźnik wykrywalności
przestępstw
Kraków
63,9
53,3
oświęcimski
wadowicki
myślenicki
Tarnów
83,6
wielicki
72,2
78,3
woj. małopolskie
85,7
proszowicki
brzeski
77,4
78,7
tarnowski
bocheński
XX,X
wskaźnik
wykrywalności w %
75,8
53,3 — 62,0
67,5
limanowski
76,9
suski
62,1 — 70,8
70,9 — 79,6
Nowy Sącz
66,9
80,9
75,0
79,7 — 88,4
gorlicki
nowosądecki
65,3
nowotarski
88,4
tatrzański
60,3
Najwyższy w 2015 roku w województwie małopolskim
ogólny wskaźnik wykrywalności przestępstw odnotowano
w powiecie nowosądeckim (88,4%), gdzie najwyższy był
także wskaźnik wykrywalności przestępstw
gospodarczych (97,0%). Przestępstwa o charakterze
kryminalnym najwyższy wskaźnik wykrywalności miały
w powiecie brzeskim (80,5%),
a przestępstwa
drogowe w powiatach: brzeskim, dąbrowskim,
proszowickim, suskim i wielickim (100%).
przeciwko życiu
i zdrowiu
2,2%
przeciwko mieniu
52,7%
woj.
małopolskie
pozostałe
45,1%
Wybrane
przestępstwa
stwierdzonea
Kraków
Wskaźnik wykrywalności sprawców
według rodzajów przestępstw
%
90,0
85,2
80,0
70,0
65,7%
przeciwko mieniu
98,5
100,0
32,2%
pozostałe
67,1
60,0
2,1%
przeciwko życiu
i zdrowiu
a przestępstwa stwierdzone przez policję
w zakończonych postępowaniach
przygotowawczych
55,2
50,0
40,0
30,0
W 2015 roku w woj. małopolskim
stwierdzono 45,2 tys. przestępstw
kryminalnych, 15,4 tys. przestępstw
gospodarczych i 5,6 tys. przestępstw
drogowych.
20,0
10,0
0,0
ogółem
kryminalne
gospodarcze
drogowe
OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI;
DANE ZA ROK 2015; PRZY PUBLIKACJI DANYCH PROSIMY POWOŁAĆ SIĘ NA ŹRÓDŁO.
strona 2