statystyka przestępstwa dotyczące telefonów komórkowych

Transkrypt

statystyka przestępstwa dotyczące telefonów komórkowych
STATYSTYKA
Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/87763,Przestepstwa-dotyczace-telefonow-komorkowych.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 19:10
PRZESTĘPSTWA DOTYCZĄCE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
Nasze telefony komórkowe coraz rzadziej stają się głownym przedmiotem przestępstwa. Na
przestrzeni lat 2005 - 2012 w poszczególnych kategoriach przestępstw odnotowano nawet
kilkukrotne spadki.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kradzież cudzej
rzeczy
53 110
46 012
37 314
32 303
29 133
26 172
23 553
24 643
Kradzież z
włamaniem
6 394
4 315
3 076
2 554
2 543
2 215
1 946
1 699
Przestępstwa
rozbójnicze
15 809
12 581
9 187
8 149
6 986
5 657
4 688
4 116
Oszustwo
Ogółem*
5 522
5 148
5 394
4 600
5 198
5 906
6 761
5 677
87 124
75 097
62 363
55 931
52 569
49 304
46 257
46 585
* - przestępstwa wymienione wyżej oraz wszystkie inne, w których zarejestrowano telefon komórkowy jako główny przedmiot
przestępstwa
Podane wyżej dane statystyczne dotyczą liczby wybranych przestępstw stwierdzonych, gdzie telefon komórkowy był
głównym przedmiotem przestępstwa ( choć niekoniecznie jedynym).
Jeśli pokrzywdzony utracił także inne przedmioty w wyniku tego samego przestępstwa i uznał je za ważniejsze ( np.
cenniejsze), to wtedy te inne rzeczy pozostają głównym przedmiotem przestępstwa, a te zdrzenie nie są ujęte w powyższej
tabeli statystyce.
Dane te nie mówią o liczbie utraconych telefonów, tylko o liczbie przestępstw.
Jeśli wartość telefonu jest mniejsza niż 250 zł - to liczba tych wykroczeń (bo zgodnie z prawem nie są to przestępstwa, tylko
wykroczenia) nie jest zawarta w rubryce "kradzież cudzej rzeczy". Niezależnie jednak od kwalifikacji zdarzenia,
zawsze podejmowane są czynności policyjne zmierzające do ustalenia sprawcy i odzyskania telefonu.
Kwota 250 zł nie dotyczy pozostałych pzestępstw tj. kradzieży z włamaniem i przestępstwtw rozbójniczych, oszustw – w tym
przypadku zawsze takie zdarzenie jest kwalifikowane jako przestępstwo, niezależnie od wartości strat.
Ocena: 3.1/5 (7)
Tweetnij

Podobne dokumenty