W poszukiwaniu dźwięków wokół Nas

Transkrypt

W poszukiwaniu dźwięków wokół Nas
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
„W poszukiwaniu dźwięków wokół Nas”
W dniu 23.11.2016 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie odbyło się kolejne spotkanie w ramach
warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców i dzieci. Podczas spotkania
wszyscy uczestnicy mieli okazję przekonać się jaki wpływ ma muzyka na prawidłowy rozwój emocjonalny
zarówno dorosłych jak i dzieci.
Podczas spotkania rodzice i dzieci przy pomocy różnych technik własnoręcznie wykonywali instrumenty muzyczne, np:
grzechotki. Osoba prowadząca wykorzystując różne instrumenty (m.in.: gitara, grzechotki, tamburyn, trójkąt, kołatki)
uczyła uczestników wspólnej zabawy dźwiękami. Podczas zajęć prowadzono rozmowy dotyczące norm i zasad
panujących w rodzinach, a także konieczności wyznaczania dzieciom granic bez użycia złości i agresji, gdyż jak
stwierdzono, ma to bezpośredni wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa. Omówiono również aspekt karania,
szczególny nacisk został położony na to jak karać nie używając klapsa.
Następne spotkanie warsztatowe odbędzie się 02.12.2016 r., będą wówczas prowadzone zabawy integracyjne, które
będą wykorzystywały zdolności muzyczne rodziców i dzieci w ten sposób aby generować wzorce zachowań bez
przemocy i agresji.
1

Podobne dokumenty