PROJEKT „AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP” Kończy się rok

Transkrypt

PROJEKT „AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP” Kończy się rok
„AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP”
Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
________________________________________________________________________________________________
PROJEKT „AGRESJI I PRZEMOCY MÓWIĘ STOP”
Kończy się rok szkolony a wraz z nim kolejny etap realizacji projektu pn. „Agresji
i przemocy mówię STOP” w zakresie prowadzenia zajęć dla trzech grup dziecięcych w szkołach
z terenu naszej gminy mających na celu zastępowania agresji. Zaproponowany cykl spotkań dał
uczniom szansę na zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie
z negatywnymi uczuciami i asertywności. Podczas podsumowania projektu uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody indywidualne i grupowe.
Z początkiem wakacji ruszamy z kolejnymi działaniami tym razem kierowanymi do
młodzieży. Zostaną utworzone trzy grupy: taneczna w miejscowości Lute (spotkania dwa razy
w tygodniu), literacko-czytelnicza w Modliborzycach (spotkania raz w tygodniu) i sportowa
w Wierzchowiskach (spotkania raz w tygodniu). Wzorem ubiegłego roku chcemy dać młodzieży
możliwość twórczego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie
postaw antyprzemocowych. Dla uczestników projektu przewidziane zostały nagrody tj. dla grupy
tanecznej i literacko-czytelniczej wspólny wyjazd do teatru, zaś dla grupy sportowej
komplety/dresy sportowe.
Mamy nadzieję, że powyższa oferta spotka się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem,
a samym uczestnikom dostarczy niezapomnianych wrażeń.
Przypominamy, że raz w miesiącu spotyka się grupa wsparcia dla kobiet i seniorów
a w każdą środę czynny jest Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oferujący bezpłatne poradnictwo
rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, socjalne i prawne.
Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. nr 15 87 15 108.

Podobne dokumenty