pobierz - Szkoła Podstawowa nr 2 Domaradz

Transkrypt

pobierz - Szkoła Podstawowa nr 2 Domaradz
Szkolny
Zestaw Podręczników
obowiązujący w roku szkolnym 2015/16
w SP Nr 2 Domaradz
Oddział przedszkolny
Pakiet ,, Kraina przedszkolaka’’(roczne przygotowanie przedszkolne)
Wydawnictwo MAC
Klasa I
------Darmowy Elementarz ------1.
Jesteśmy rodziną Pana Jezusa
Ks. Piotr Goliszka
Gaudium
Klasa II
------Darmowy Elementarz ------1.
Kochamy Pana Jezusa
Ks. Piotr Goliszka
Gaudium
Klasa III
Lp.
Tytuł
1.
Ja i moja szkoła
,,Odkrywam siebie”podręcznik z ćwiczeniami
( części 1-10)
Ja i moja szkoła
,,Odkrywam siebie’’
Zadania domowe ( części 1-10)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
,,Odkrywam siebie”Lekturnik kl.III
Wycinanki ( 2 części)
Suplement Wielkanoc
NEW BINGO Plus 3A/B
Podręcznik do informatyki
,,Informatyka Europejczyka
Nauka i zabawa z
komputerem w edukacji
wczesnoszkolnej”
Przyjmujemy Pana Jezusa
Autorzy
Wydawnictwo
Jolanta Faliszewska
Wiesława Żaba- Żabińska
MAC
Grażyna Lech
Jolanta Faliszewska
MAC
Grażyna Lech
Jolanta Faliszewska
MAC
A. Wieczorek
MAC
MAC
Wydawnictwo szkolne
PWN
Helion
D. ,K., Kiałka, I .
Boratyńska
Gaudium
Klasa V
Lp.
1.
Przedmiot
Matematyka
Tytuł
Autorzy
Matematyka z plusempodręcznik i zbiór
zadań
M . Jucewicz
P. Zarzycki
„Klucz do historii”
2.
3.
4.
5.
Historia
Technika
Informatyka
Przyroda
Klasa V. Podręcznik
dla szkoły
podstawowej Historia
i społeczeństwo
(2012)
„Klucz do historii”
Klasa 5. Zeszyt
ćwiczeń dla szkoły
podstawowej Historia
i społeczeństwo
(2012)
Jak to działa?podręcznik z
ćwiczeniami ,
dodatkiem i płytą
Niezbędnik
rowerzysty do kl.IVVI
Informatyka
Europejczyka
Edycja : Windows
vVista Office 2007
Na tropach
przyrodyPodręcznik z
ćwiczeniami
,, Słowa z
uśmiechem’kształcenie literackie,
,, Słowa z
uśmiechem’-nauka o
języku .Ortografiazeszyty ćwiczeń,,
Wydawnictwo
GWO
Wojciech Kalwat,
Małgorzata Lis
Wydawnictwo
WSiP
Małgorzata Lis
Wydawnictwo
WSiP
L. Łabecki
M.łabecka
Nowa era
Danuta Kiałka
Katarzyna Kiałka
Helion Edukacja
Marcin Braus
Wojciech Grajkowski
Marek Więckowski
Nowa era
WSiP
Ewa Horwath
Anita Żegleń
6.
Język polski
7.
Język angielski
Evolution 2
Ksiązka ucznia
Nick Beare
Mcmilan
8.
Muzyka
,, Słuchanie muzyki”
Eugeniusz Wachowiak
GAWA
Plastyka
Plastyka 4-6 –
podręcznik
Religia
Wierzę w Boga
S. K. Stopczyk, J.
Chołościńska, B.
Neubart,
Ks. Waldemar Janiga
9.
10.
Wydawnictwo
WSiP
Gaudium
Klasa VI
Lp.
Przedmiot
Tytuł
Matematyka z
plusem
1.
Autorzy
Wydawnictwo
M . Jucewicz
P. Zarzycki
GWO
Małgorzata Lis,
Wojciech Kalwat
WSiP
Matematyka
Zbiór zadań
„Klucz do historii”
Klasa VI.
Podręcznik dla
szkoły podstawowej
Historia i
społeczeństwo
Zeszyt ćwiczń
2.
Historia
3.
Technika
Jak to działa?podręcznik z
ćwiczeniami ,
dodatkiem i płytą
Niezbędnik
rowerzysty do kl.IVVI
4.
Informatyka
Informatyka
Europejczyka
Edycja : Windows
vVista Office 2007
Danuta Kiałka
Katarzyna Kiałka
Helion Edukacja
5.
Przyroda
Na tropach
przyrodyPodręcznik z
ćwiczeniami
Marcin Braus
Wojciech
Grajkowski
Marek Więckowski
Nowa era
6.
Język polski
,, Słowa z
uśmiechem’kształcenie
literackie,
,, Słowa z
uśmiechem’-nauka o
języku .Ortografiazeszyty ćwiczeń,,
Ewa Horwath
Anita Żegleń
WSiP
Nick Beare
Mcmilan
Ks. Waldemar
Janiga
Eugeniusz
Wachowiak
S. K. Stopczyk, J.
Chołościńska, B.
Neubart,
Gaudium
7.
8.
9.
J. angielski
Religia
Muzyka
10.
Plastyka
Evolution
Ksiązka ucznia
Wierzę w Kościół
,, Słuchanie
muzyki”
Plastyka 4-6 –
podręcznik
L. Łabecki
M.łabecka
Nowa era
GAWA
Wydawnictwo
WSiP