podstawy księgowości z programem komputerowym

Transkrypt

podstawy księgowości z programem komputerowym
POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU INFORMUJE
O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU
PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI Z PROGRAMEM
KOMPUTEROWYM
1. Zagadnienia: między innymi: rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady; środki gospodarcze oraz źródła ich pochodzenia; charakterystyka kont i dowodów księgowych;
ewidencja materiałów, towarów i usług; zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; aktywa pieniężne i ich ewidencja; podatek od towarów i usług; wycena i ewidencja rzeczowych
aktywów trwałych; rozrachunki w księgach rachunkowych; ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej; program komputerowy Subiekt.
2. Liczba kandydatów na szkolenie: 12 osób;
3. Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie minimum średnie, swobodna obsługa komputera;
4. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
5. Przewidywana liczba godzin zegarowych szkolenia: ok. 100 godzin zegarowych zajęć;
6. Przewidywany termin szkolenia: czerwiec-lipiec 2015
7. Miejsce szkolenia: teren miasta Bolesławiec.
„Kartę kandydata na szkolenie” należy pobrać przy Informacji lub w pokoju 108. Kartę na szkolenie, po uzyskaniu opinii doradcy klienta,
prosimy składać NIEZWŁOCZNIE, lecz nie później niż do 15.05.2015r. do pokoju 108.
UWAGA: Złożenie karty na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Kurs zostanie zorganizowany pod
warunkiem skompletowania grupy.
POWIATOWY URZĄD PRACY
59-700 BOLESŁAWIEC UL. OBROŃCÓW HELU 10
TEL (75) 732 – 66 – 01 DO 4; FAX (75) 732 66 - 01
e-mail: [email protected] http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Podobne dokumenty