Prezentacja/szkolenie Harmonogram: - prezentacja

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja/szkolenie Harmonogram: - prezentacja
Prezentacja/szkolenie
Harmonogram:
- prezentacja oprogramowania dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców
nieruchomości firmy MMSOFT
- szkolenie księgowe – Pro Calculo s.c.:
1) Ewidencja rachunkowa wspólnoty mieszkaniowej (wyrok NSA)
2) Sprawozdania finansowe w ujęciu uproszczonym zgodnie z
wymogami ustawy o rachunkowości
3) Rozliczenia z tyt. podatku CIT 8 a ewidencja finansowa.
4) Planowane zmiany podatkowe w 2014 r. (faktury, samochód)
Adresaci:
osoby/firmy zainteresowane nowoczesnym oprogramowaniem do zarządzania
nieruchomościami autorstwa firmy MMSOFT oraz ofertą księgową biura
rachunkowego Pro Calculo s.c.
Prowadzący:
Arkadiusz Młodziński, Anna Gawlik
Miejsce szkolenia:
sala konferencyjna HS JUBILAT, 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 1/3
Data szkolenia:
7 stycznia 2014r.
Czas szkolenia:
10:00 – 16:00
Odpłatność:
bezpłatnie
Wypełnione zgłoszenia należy przesłać mailem na adres [email protected]
Ze względów organizacyjnych (wielkość sali konferencyjnej) liczba uczestników spotkania jest ograniczona, w
przypadku jej przekroczenia lista zgłoszeń zostanie zamknięta. W takiej sytuacji zorganizujemy następną
prezentację, o terminie powiadomimy w czasie późniejszym.
W razie nieprzewidzianych okoliczności zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania lub przeniesienia na
inny termin – o zmianach zawiadomimy mailem.
Karta zgłoszenia
Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
E-mail :
L.p
Telefon:
Imię i Nazwisko
Stanowisko

Podobne dokumenty