DanE markETingowE

Komentarze

Transkrypt

DanE markETingowE
wywiadownia handlowa
Dane marketingowe
dopasowaną do wytycznych klientów
bazę danych, w której informacje
o firmach zostały zweryfikowane przez
wywiadownię handlową Coface.
Prezentowane informacje pozwalają
ocenić firmę pod kątem
Cechy produktu

Sprawdzone przez wywiadownię dane, wykorzystywane
w raportach handlowych – przygotowane są na podstawie
badania i kontaktowania się bezpośrednio z firmami
Wysoka aktualność danych
Informacje pochodzące z największej bazy danych firm
polskich oraz Europy Środkowo-Wschodniej


wiarygodności kredytowej
PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ
POJEDYNCZEGO REKORDU
Nazwa firmy
Forma prawna
Pełne dane
teleadresowe
Wykaz branż w jakich działa
firma
Indywidualny dobór zakresu danych – kryteria
wyznaczane przez klientów
Data rozpoczęcia
Kierownictwo
działalności
Możliwość aktualizacji danych znajdujących się w bazach
klientów(np. dopisanie nr NIP)
Identyfikator
podatkowy
Dostępna informacja o obrocie
Wsparcie działań marketingowo-sprzedażowych (akcje
mailingowe i telemarketingowe)
REGON
Numer ICON (numeracja
Coface)
Optymalizacja portfela kontrahentów
Zatrudnienie
Inne – uzgodnione z klientem




Coface
T. (22) 465 00 22
E. [email protected]
www.coface.pl
Wywiadownia handlowa
Dane marketingowe stanowią

Podobne dokumenty