10 marca br. o godz. 17:00 w Zespole Kształcenia i Wychowania w

Transkrypt

10 marca br. o godz. 17:00 w Zespole Kształcenia i Wychowania w
10 marca br. o godz. 17:00 w Zespole Kształcenia
i Wychowania w Rudnie odbędzie się spotkanie
informacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci,
które w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do
przedszkola, zerówki i I klasy szkoły podstawowej –
roczniki: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Podobne dokumenty