Kazanie na Dzień Nauczyciela Potrzeba nauczania i

Transkrypt

Kazanie na Dzień Nauczyciela Potrzeba nauczania i
Kazania; Dzień Nauczyciela; 14 października
Kazanie na Dzień Nauczyciela
Potrzeba nauczania i wychowania
ks. Jan Augustynowicz
Inspiracje i tropy do kazania
 Szkoła kształtuje charakter i osobowość człowieka.
 Obdarzajmy szacunkiem nauczycieli, którzy uczą i wychowują nasze dzieci.
 Wybitnym nauczycielem polskiego narodu był kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.
 Otoczmy modlitewną pamięcią naszych nauczycieli. Prośmy o błogosławieństwo dla żyjących, a wieczny odpoczynek dla zmarłych.
Cytaty służące pogłębieniu kazania
 Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni
poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade
wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich
przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej
walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.
 Nauczyciel akademicki jest mistrzem. Nie przekazuje wiedzy tak, jakby to był
przedmiot codziennego użytku i dobro konsumpcyjne, lecz przede wszystkim
nawiązuje relację nacechowaną mądrością i choć ze względu na dużą liczbę
studentów nie jest możliwe osobiste spotkanie, to ona jednak staje się słowem
życia. Wykładowca uczy, zgodnie z pierwotnym znaczeniem tego słowa, wnosi
istotny wkład w budowanie osobowości. Ponadto wychowuje, czyli, w myśl
starożytnej koncepcji sokratycznej, pomaga odkryć i rozwinąć zdolności i dary
każdej osoby.
(bł. Jan Paweł II)
Strona  1
Kazania; Dzień Nauczyciela; 14 października
Potrzeba nauczania i wychowania
Rola Kościoła w rozwoju
szkolnictwa
Ważne zadanie szkoły
Szanujmy nauczycieli
Nauczyciel Ojczyzny
Strona  2
Lew Tołstoj mądrze i pięknie napisał, że nauka to
pokarm dla rozumu. Kościół zawsze doceniał potrzebę
nauczania i znaczenie szkoły. Sam zakładał pierwsze uniwersytety, a także szkoły katedralne i parafialne, w których kształcono i wychowywano młodzież. Szkoła jest
miejscem zdobywania wiedzy, ale jest to również miejsce
kształtujące charakter człowieka i jego osobowość.
Dziś nasz naród może korzystać z wolności i demokracji. Tego też trzeba się uczyć i to jest jedno z zadań dla
szkoły i nauczyciela. Trzeba nauczyć młodych pięknej polskiej mowy, zapoznać z dziejami narodu, wdrożyć w świat
komputerów i Internetu, umożliwić poznanie języków
obcych, a także nauczyć tolerancji. Pragniemy, aby w naszych miastach i wioskach szkoła była otaczana szacunkiem i miłością. Powinna być ona w każdej miejscowości,
zaraz po kościele, miejscem najgodniejszym. W niej bowiem kształcą się i wychowują przyszłe pokolenia.
Konfucjusz słusznie twierdził, iż Kto nabytą wiedzę
pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być
nauczycielem innych. Niech każdy z nas z wdzięcznością
pomyśli dzisiaj o swoich nauczycielach. Oni uczyli nas
czytać i modlić się, kochać Boga i Ojczyznę. Jeśli są już
w wieczności, niech najlepszy Nauczyciel, Jezus Chrystus, wynagrodzi ich mieszkaniem w niebie, a dla tych,
którzy żyją i dalej pracują, miejmy uznanie i szacunek.
Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, jak mało
kto, zasługuje na miano nauczyciela Ojczyzny, uczył nas
cnót obywatelskich i powinności ludzi wierzących. Choć
czasy i ludzie się zmieniają, to pewne wartości, idee, zadania nigdy się nie starzeją, nie wietrzeją. Dlatego życiodajne soki, jakie zostały nam przekazane przez Prymasa
Tysiąclecia, muszą ożywiać społeczeństwo, Kościół, nasze małe ojczyzny i tę wielką – Polskę – tak kardynała
Wyszyńskiego wspominał niedawno abp Sławoj Leszek
Głódź, metropolita gdański. Prymas uczył nas miłości.
Uczmy się od niego miłości, bo tylko drogą miłości
można uzdrowić nasz kraj, w tym oświatę i polskie szkoły.

Podobne dokumenty