katarynka - domar.edu.pl

Transkrypt

katarynka - domar.edu.pl
KATARYNKA
C
 43 
G
 
Zwo
dni
bo
 
  
co
ta
ta
ro
ka
jest
  
ry nko
bo tą,
twój
a



głos
któż
tak
by
sło
bez
  


dko
niej
brzmi.
żył,
Ach
ro
C
9

  
do
bo
kąd
ty

ka
ma
  
 
ta
my
ry nko
po tąd!
Am
18
 
dro
by

  
wie lu
róż nie,
dre
wia
Am
26
jesz
lko
dro
sta
A7
 
gach
wa
zu
ty


gę
rczy
mi.
sił.



pta
do
łem
mo,

w ży
ma
jak
by
34
do
się
ce
u
lu
smiech,
G7
 


mam
gdy
w cia
ży

róż
do
nych
mo,
ciu
się
dość,
dość,
lecz
a
Am


po
przy
wiedz
dał
G7
Am
1.


  

E7
  
Po
Wia

Dm

 
  

 
wska
Niech
E7
  
snych
cie
bu u
da a
tach
je

2.
     
dojść.
Ro
kość.
C









Ro
bo
ta
jest
ro
C
bo
tą.


Podobne dokumenty