erasmus student network uam

Komentarze

Transkrypt

erasmus student network uam
ERASMUS
STUDENT
NETWORK UAM
Erasmus Student Network
jest ogólnoeuropejską organizacją studencką o
charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów
międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu LLP
Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.
esn.amu.edu.pl
Sekcja ESN przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza już
od pięciu lat pomaga zagranicznym stypendystom przyjeżdżającym na nasz
uniwersytet. Głównym zadaniem ESN UAM jest realizacja programu ‘Mentor’,
dzięki któremu wszyscy stypendyści otrzymują polskiego opiekuna, który
pomoże im w zaaklimatyzowaniu się w Poznaniu. Równie ważnym zadaniem,
które ESN UAM stara się wypełnić jest integracja zagranicznych studentów z
polskimi jak i zapoznanie Erasmusów z polską kulturą. Wspólne wycieczki oraz
imprezy integracyjne są zawsze świetną okazją do realizacji tych celów.
W roku akademickim 2007/2007 ESN UAM zaprosił Erasmusów na wycieczki,
które miały przybliżyć im historię Wielkopolski i Poznania. Erasmusi odwiedzili
z nami nie tylko Zamek w Kórniku i słynne arboretum, ale także Zamek
Cesarski w Poznaniu.
Kórnik, listopad 2007
2
Spacer po Cytadeli, listopad 2007
Erasmusi na tronie cesarskim w Zamku, marzec 2008
dziedziniec Zamku, marzec 2008
Zwiedzanie naszego regionu nie byłoby oczywiście kompletne bez wyprawy do
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
WPN, kwiecień 2008
ESN UAM stara się też pokazać
Erasmusom jak wygląda polska tradycja.
Dlatego zorganizowaliśmy prawdziwie
polską Wigilię z opłatkiem, karpiem, a
nawet Gwiazdorem.
3
Collegium Historicum, grudzień 2007
Wspólnie z Samorządem Uczniowskim UAM przygotowaliśmy także
Wielkanocne Śniadanie.
marzec 2008
Nie zapomnieliśmy też o starej, polskiej tradycji – Andrzejkach.
4
lanie wosku, listopad 2007
wróżby, listopad 2007
Wszystkie największe inicjatywy ESN UAM są zawsze wspierane przez Dział
Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz
Międzywydziałowego Koordynatora Programu LLP Erasmus na UAM. Jednym
5
z wydarzeń, które zawsze wspólnie organizujemy jest Dzień Erasmusa na
UAM. Jest to zawsze świetna okazja dla polskich studentów aby porozmawiać z
wydziałowymi koordynatorami LLP Erasmus oraz dowiedzieć się bezpośrednio
od Erasmusów jak wygląda studiowanie na zagranicznych uczelniach.
członkowie ESN UAM wraz z Erasmusami, styczeń 2008
ESN UAM organizuje tematyczne imprezy, które zawsze przyciągają zarówno
polskich jak i zagranicznych studentów.
body painting party, październik 2007
6
wybory Miss i Mistera Erasmus 2007/2008 – w tym roku
tryumfowały Włochy i Francja
impreza Hawajska, luty 2008
pink party, marzec 2008
impreza footballowa, kwiecień 2008
7
Jedną z ostatnich imprez było POLISH PARTY. Erasmusi byli witani chlebem
i solą, mogli też wziąć udział w loterii, w której nagrody stanowiły produkty
polskich firm, a wszystkiemu towarzyszyła polska muzyka.
kwiecień 2008
Więcej informacji o działalności ESN UAM można znaleźć na naszej
stronie internetowej esn.amu.edu.pl
8

Podobne dokumenty