Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju

Transkrypt

Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju
Pierwszy rok życia dziecka w świetle aktualnych teorii rozwoju człowieka.
Analiza ilościowa i jakościowa wstęp do oceny neurorozwojowej.
I Moduł:
0 - 6 miesiąc życia
II Moduł:
7 - 12 miesiąc życia
Osoba Prowadząca:
Termin: 31.05 - 01.06.2014 r.
Termin: 28.06 - 29.06.2014 r
mgr Liliana Klimont – instruktor NDTBobath, instruktor SI
Dodatkowy wykład oraz demo poprowadzi pani Aleksandra Łada - NDT SLT Senior Tutor
Miejsce: Ośrodek Wczesnej Interwencji Medycznej i Rehabilitacji dla Niemowląt, Dzieci i Młodzieży,
Warszawa, ul. Puławska 233 lokal D2 (1 piętro).
Warunki uczestnictwa: ukończony kurs podstawowy NDTBobath
Koszt: I Moduł 1000 zł, II Moduł 1000 zł
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, bufet oraz lunch
Potwierdzeniem udziału jest wniesienie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł w ciągu 7 dni
od daty zgłoszenia na rachunek bankowy: ING 66 1050 1054 1000 0091 4337 1236
Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do dnia: 30.04.2014 r.
Prosimy o podanie danych do faktury, jeśli będą inne niż na przelewie.
Zakres warsztatów:
Dokładna analiza rozwoju prawidłowego:



rozwój funkcji sensoryczno motorycznych w kolejnych miesiącach życia,
analiza kinezjologiczna wzorców postawy i ruchu,
koncepcja motorycznego uczenia się (motor learning)i rozwoju kontroli motorycznej (motor
control).
Wstęp do diagnostyki funkcjonalnej: aktualne metody wczesnej diagnostyki zaburzeń w oparciu o
EBM (Evidenced Based Medicine).
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym demonstracja dziecka, omówienie na podstawie
nagrania video, „problem solving” rozwiązywanie problemów klinicznych.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel.: 501 373 702