z zakresu III stopnia (główny księgowy). Podstawą może być

Transkrypt

z zakresu III stopnia (główny księgowy). Podstawą może być
Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce
111
z zakresu III stopnia (główny księgowy). Podstawą może być też zaliczony test
sprawdzający z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego,
przeprowadzony przez organizatora kształcenia, lub posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości (co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym lub
co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim. Wśród oczekiwań wymienić należy również wysokie wymogi dotyczące etyki i chęć nieustannego
kształcenia pozwalającego na poszerzanie wiedzy i kompetencji.
Wykres 5.4. Stopień III – główny księgowy
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gorzów Wlkp.
Instytut
Katowice
Kielce
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Radom
Rzeszów
Suwałki
Szczecin
Toruń
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zielona Góra
w trakcie zajęć
uzyskali certyfikat
ukończyło
0
50
100
150
200
250
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez SKwP.
W ramach szkolenia zawarto 4 moduły:
– moduł XI – Konsolidacja sprawozdań finansowych,
– moduł XII – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
– moduł XIII – Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami
etyki zawodowej,
– moduł XIV – Elementy wiedzy na temat organizacji biznesu.

Podobne dokumenty