Jan Stanisław Witkiewicz

Transkrypt

Jan Stanisław Witkiewicz
Jan Stanisław Witkiewicz
Od 1978 roku publikuje w miesięcznikach i tygodnikach kulturalnych. W 1981 roku osiadł na
ponad dwadzieścia lat w Szwajcarii i od tego czasu artykuły jego pióra ukazują się w prasie
europejskiej. W latach 1994–1998 związany z tygodnikiem “Wiadomości Kulturalne”, przez
lata był felietonistą “Rzeczpospolitej”. Jest członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
z siedzibą w Londynie i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jan Stanisław Witkiewicz jest
autorem kilkunastu książek, które ukazały się w Polsce i w Szwajcarii.

Podobne dokumenty