11-15 listopad 2013, Afyonkarahisar, Turcja Projekt Comenius „Be

Transkrypt

11-15 listopad 2013, Afyonkarahisar, Turcja Projekt Comenius „Be
11-15 listopad 2013, Afyonkarahisar, Turcja
Projekt Comenius „Be my guest”
W dniach 10-15 listopada 2013 odbyło się pierwsze spotkanie partnerskich szkół w
ramach programu Comenius, w Afyon, w Turcji. Uczestnicy projektu reprezentowali
następujące kraje: Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Turcję i Polskę. Niestety, tym razem
zabrakło Francji, której przedstawiciele ze względów organizacyjnych nie zdołali
przyjechać na spotkanie.
Z naszej szkoły, w wymianie brały udział dwie uczennice klasy IIIb, Paulina Gasek i
Roksana KoŜuchowska wraz nauczycielami języka angielskiego, p. Małgorzatą Palonek i
Renatą Kowalską. Na wyjazd naleŜało przygotować prezentację o szkole i regionie oraz
grę popularna w danym kraju.
Nasz projekt został doceniony przez władze miasta Afyon, zostaliśmy zaproszeni z wizytą
do burmistrza Afyon oraz dyrektora Wydziału Oświaty w Afyon. Informacja o tym, została
zamieszczona w tureckiej gazecie Tϋrkelei.
PoniŜej szczegóły naszego pobytu:
Poniedziałek,11 listopada 2013
1. Powitanie grup nauczycieli i uczniów z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Polski w Afyon przez
koordynatora projektu, Rukiye Celik.
Wtorek, 12 listopada 2013
1. Spotkanie grup nauczycieli i uczniów projektu w Afyonkarahisar Religious Vocational High School.
Powitanie przez dyrektora szkoły.
2. Wycieczka do Frig Valley- skalistej doliny w wydrążonymi w skałach tysiące lat temu
pomieszczeniami mieszkalnymi i świątyniami.
3. Posiłek w XVIII –wiecznym kamiennym zajeździe kupieckim.
Środa, 13 listopada 2013
1. Prezentacje poszczególnych krajów projektu dotyczące ich krajów i szkół.
2. Prezentacje tradycyjnych gier z poszczególnych krajów. /Omawianie spraw związanych z projektem
przez koordynatorów projektu z poszczególnych krajów.
3. Tradycyjny posiłek turecki w budynku szkoły.
4. Wycieczka po Afyonkarahisar - zwiedzanie ciekawych historycznie i kulturowo miejsc.
Czwartek, 14 listopad 2013
1. Wizyta u Miejskich Władz Oświatowych i u Burmistrza Miasta Afyon.
2. Umieszczenie przez uczniów opisu gier na platformie internetowej, utworzenie e-booklet na temat
poszczególnych gier . /Omawianie spraw związanych z projektem przez koordynatorów projektu z
poszczególnych krajów.
3. Tradycyjny posiłek turecki w miejscowym barze.
4. Wycieczka do Centrum Handlowego i Centrum Basenowego na obrzeżach Afyon.
5. Pożegnalne spotkanie w restauracji w Afyon. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa i upominków.
15 listopad 2013
Wyjazd z Afyon.