centrum szkoleniowe 2016

Komentarze

Transkrypt

centrum szkoleniowe 2016
CENTRUM SZKOLENIOWE 2016
Data
Godz.
Formuła
Płatność
Temat
14.01.2016
15.01. 2016
20.01.2016
21.01.2016
26.01.2016
27.01.2016
16.02.2016
19.02.2015
16.00-18.00
9.45-16.30
9.30-13.30
16.00-18.00
9.00-11.00
9.30-12.30
16.00-18.00
10.00-15.30
Klub Marketingu
Szkolenie językowe
Seminarium
Klub Handlowca
Klub MŚP
Seminarium
Klub Marketingu
Warsztaty
0
600
200
0
0
200
0
550
Prosto, szybko i przyjemnie - akceptacja projektów graficznych do druku
Zamówienia publiczne
Wymogi GIODO
Sprzedający czy kupujący – kto prowadzi w tym tańcu (edycja II)
Samotność Prezesa
Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia z tym związane
Prawne środki reakcji na publikacje
Jak towrzyć identyfikację wizualną?
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
1.03.2016
9.30-13.30
9.30-13.30
9.45-16.31
9.00-11.00
Seminarium
Seminarium
200
200
Szkolenie językowe
Klub HR
600
0
Sprzedaż przez internet – jak zgodnie z prawem konkurencji zbudować
model biznesowy?
Podatki we Francji
Komunikacja przez telefon w języku francuskim
Współpraca z agencjami pracy tymczasowej
3.03.2016
9.30-12.30
Seminarium
200
Zmiany w prawie znaków towarowych – przejście z systemu
rejestracyjnego na system sprzeciwowy
4.03.2016
10-15.30
9.30-13.30
9.00-11.00
Warsztaty
Seminarium
Klub DAF
550
200
0
Co-Development – innowacyjny sposób na rozwój współpracy zespołowej
poprzez proces grupowego uczenia się i wymiany doświadczeń
Samochody służbowe – kwestie podatkowe
od CFO do CEO
9.03.2016
10.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
31.03.2016
1.04.2016
8.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
22.04.2016
27.04.2016
11.05.2016
18.05.2016
20.05.2016
17.06.2016
8.07.2016
9.30-13.30
9.00-11.00
Seminarium
Klub MŚP
200
0
9.45-16.32
16-18
10.00-16.00
9.30-13.30
10.00-15.30
600
0
550
10-15.30
9.30-13.30
10.00-15.30
Szkolenie językowe
Klub Marketingu
Warsztaty
Seminarium
Warsztaty
Warsztaty
Seminarium
Warsztaty
9.45-16.33
10.00-16.30
16.00-18.00
Szkolenie językowe
Warsztaty
Klub Marketingu
600
550
9.30-13.30
9.45-16.34
9.45-16.35
9.45-16.36
Seminarium
200
Szkolenie językowe
Szkolenie językowe
Szkolenie językowe
600
600
600
200
550
550
200
550
0
Aspekty nabywania nieruchomości czyli dlaczego jest niezbędny
szczegółowy audyt prawny każdej nieruchomości przed jej nabyciem i
jaki powinien być jego zakres
Inteligencja emocjonalna
Korespondencja biznesowa w języku francuskim
Digitalisation du point du vente
Wewnętrzne bariery rozwoju organmizacji
Ochrona interesów firmy w przypadku nadużyć
Pozycjonowanie marki
Komunikacja w zarządzaniu projektami
Programy lojalnościowe – aspekty podatkowe
Sukcesja
Vocabulaire de la vente et de l’achat (Francuski język handlowy)
Zarządzanie kolegami w zespole
Ryzyka prawne związane z wykorzystywaniem drukarek 3D
Kontrole i przeszukania UOKiK – jak przygotować Spółkę na
niespodziewaną wizytę urzędu?
Francuski w bankowości i ubezpieczeniach
Umowy w języku francuskim
Francuski w nieruchomościach i budownictwie