instrukcja mycia grillów i pieców konwekcyjnych

Transkrypt

instrukcja mycia grillów i pieców konwekcyjnych
INSTRUKCJA MYCIA GRILLÓW
I PIECÓW KONWEKCYJNYCH
SPOSÓB UŻYCIA:
Urządzenie należy ogrzać lub ochłodzić do temperatury
40-70oC.
Nanieść preparat OVEN CLEANER na powierzchnię.
Pozostawić na 5-15 minut (czas potrzebny na reakcję
preparatu z zabrudzeniami).
W tym czasie tłuszcz powinien samoczynnie spłynąć.
W razie potrzeby użyć gąbki lub nierysującej szczotki.
Spłukać wodą zdatną do picia.
Odradzane zastosowanie: aluminium
Bezpieczeństwo stosowania:
 Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki
preparatu.
 Preparat alkaliczny. Podczas używania stosować środki ochrony osobistej tj.
rękawice i okulary ochronne.
 UWAGA: Nie używać na gorący tłuszcz ! Ryzyko poparzenia.