karta opisowa produktu

Transkrypt

karta opisowa produktu
Doster Sp. z o.o.
43-210 Kobiór ul. Leśników 5
tel. +48 32 219 09 20
fax. +48 32 218 81 78
www.doster.pl
__________________________________________________________________________
karta opisowa produktu
Nazwa preparatu: HYDOS R-01
Preparat do kondycjonowania wody
Zastosowanie i właściwości:
Hydos RO 1 jest płynnym antyskalantem przeznaczonym do instalacji odwróconej osmozy. Jego
zadaniem jest zapobieganie krystalizacji kryształów na membranie oraz dyspersja, dzięki czemu
jego zastosowanie przedłuża żywotność instalacji i ogranicza koszty eksploatacji. Hydos RO 1
jest preparatem skutecznym do zabezpieczania membran przed osadami CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4,
SiO2.
Dozowanie:
HYDOS RO 1 dozować należy proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej przy pomocy pompy
dozującej. Instalacja dozująca powinna być wykonana z odpornych chemicznie materiałów.
Należy tak wybrać miejsce dozowania aby zapewnić kompletne wymieszanie preparatu z wodą.
Preparat Hydos RO 1 można rozcieńczać wodą demineralizowaną.
Zalecane dawki preparatu: dobiera się indywidualnie po konsultacji z przedstawicielem Doster
Sp. z o.o.
Dane techniczne:
wygląd zewnętrzny
gęstość dla 25 °C (g/cm3)
pH
rozpuszczalność w wodzie
:jasnożółta ciecz
:~1,2
:~7,0
:rozpuszczalny w każdej ilości
Wpływ na środowisko naturalne:
Woda, do której został dodany Hydos RO 1 nie wywiera szkodliwego efektu dla ścieków w związku
z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.
Sposób postępowania z Hydos RO 1:
Podczas manipulacji produktem zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych.
W przypadku przedostania się produktu do oczu, oczy płukać dużą ilością wody. Pozostałe
informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie
charakterystyki.
Składowanie:
Data ważności:
rok
od
daty
produkcji
w
oryginalnych
opakowaniach.
Chronić
przed
mrozem
i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 25, 200, 1000 litrów.
Rodzaj preparatu, sposób dozowania oraz
z przedstawicielem firmy DOSTER Sp. z o.o.
dawka
powinny
być
każdorazowo
konsultowane
Dodatkowych informacji dotyczących preparatu udzielamy pod numerem + 48 32 219 09 20
Doster Puławy +48 600260234
Doster Wielkopolska +48 609121013
Doster Gdańsk +48 608583526