Nieśmiałość. - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie

Transkrypt

Nieśmiałość. - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie
1
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W LUBLINIE
FILIA W LUBARTOWIE
Nieśmiałość.
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Opracowała
Katarzyna Kapek
LUBARTÓW 2013
2
Wydawnictwa zwarte
1. 10 prostych sposobów na nieśmiałość : jak pokonać nieśmiałość, brak
pewności siebie i tremę przed publicznymi wystąpieniami / Martin M. Antony ;
przeł. [z ang.] Ola Wolnicka. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja
Wydaw., 2007. – 172 s.
2. Chyba jestem nieśmiały / Barbara Cain. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2008. – 32 s.
3. Jednostka w ponowoczesnym świecie / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i
Agaty Łukasik. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2011.
- 264 s.
4. Nieśmiałość : co to jest? : jak sobie z nią radzić? / Philip G. Zimbardo. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2000. – 290 s.
5. Nieśmiałość : czym jest i jak ją pokonać / Borwin Bandelow ; przekł. [z niem.]
Marian Leon Kalinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2011. - 221 s.
6. Nieśmiałość : czym jest i jak ją pokonać / Borwin Bandelow. - Sopot :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 224 s.
7. Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi / Irena Dzwonkowska. Kraków : Impuls, 2009. – 258 s.
8. Nieśmiałość dziecka / Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Wydaw.
Naukowe UAM , 1979. – 123 s.
9. Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17
tematów / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda , 2000. – 133 s.
10. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. - Warszawa :
Scholar, 2008. – 167 s.
11. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. - Warszawa :
"Scholar", 2008. – 167 s.
12. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. – 188 s.
13. Rodzice i dzieci : encyklopedia / oprac. red. Marta Pawlus. - Bielsko-Biała :
"Park", 2002. - 1062 s.
14. Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu / Ursula Degen. - Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 151 s.
15. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki
arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. - Kraków : Impuls , 2007. – 245 s.
16. Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej
/ Danuta Borecka-Biernat. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
1998. – 97 s.
17. Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej / Danuta
Borecka-Biernat. - Kraków : Impuls, 2001. - 97 s.
3
Artykuły z czasopism
1. Bolesna nieśmiałość u dzieci i dorosłych / Lynne Henderson, Philip Zimbardo,
Elaine Rodino // Charaktery. - 2004, nr 6, s. 33-36
2. Dzieci nieśmiałe : (inspirowanie do działania metodą story-line) / Bożena
Ogińska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 60-61
3. Dzieci nieśmiałe wymagają wsparcia / Słysz Anna // Edukacja i Dialog. 2003, nr 6, s. 63-67
4. Dziecko nieśmiałe - opis i analiza przypadku / Paulina Jaworska // Remedium.
- 2012, nr 10, s. 30-31
5. Dziecko nieśmiałe / Hanna Krauze-Sikorska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6,
s. 44-47
6. Dziecko nieśmiałe w klasie / Marta Pieróg // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 1617
7. Dziecko nieśmiałe w szkole / Magdalena Umecka // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2008, nr 10, s. 22-27
8. Gdy nieśmiałość boli / Marta Melka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s.
132-139
9. Grzeczne dzieci - problem zahamowania psychoruchowego / Beata Mazur //
Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 156-162
10. Inspirowanie do działania dzieci nieśmiałych poprzez wykorzystanie metody
Story-line / Ogińska Bożena // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 16-17
11. Jak pomóc nieśmiałemu dziecku / Czapińska Agnieszka // Remedium. - 2001,
nr 2, s. 22-23
12. Jak pracować z nieśmiałym dzieckiem / Justyna Mielnik // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 5-9
13. Jak uczyć dziecko pewności siebie? / Agnieszka Gromelska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 18-21
14. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50
15. Nieśmiałość - jak uczyć dziecko pewności siebie ? / Agnieszka Gromelska //
Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 19-22
16. Nieśmiałość / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 48-49
17. Nieśmiałość dziecięca a wychowawcze sposoby jej pokonywania / Magdalena
Krawczonek // Wychowanie na Co Dzień . - 2002, nr 6, s. 27-28
18. Nieśmiałość i agresja nastolatków a styl wychowania w rodzinie / Danuta
Borecka-Biernat // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 45-46
19. Oswoić nieśmiałość / Małgorzata Koźlak // Nowe w Szkole . - 2003, nr 2, s. 2022
20. Pokonać nieśmiałość / Anna Głuszak // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 25-28
4
21. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci / Małgorzata Zabłocka.// Remedium. 2007, nr 4, s. 30-31
22. Rola czynników emocjonalno-rodzinnych w rozwoju nieśmiałości młodzieży
Borecka-Biernat Danuta // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 1016
23. Sposób na nieśmiałość / Joanna Kapuścińska, Lidia Żmijewska // Edukacja i
Dialog. - 2003, nr 1, s. 54-56
24. Syndrom nieśmiałości w doświadczeniach młodzieży / Mieczysław Gałaś //
Wychowanie na Co Dzień . - 2002, nr 12, s. 22-25
25. Ta obezwładniająca nieśmiałość / Hanna Hamer // Charaktery. - 2000, nr 6, s.
26-28
26. Tajemnice nieśmiałości / Bernardo Carducci // Charaktery. - 2008, nr 1, s. 2829
27. Uciec z więzienia umysłu / Philip Zimbardo // Charaktery. – 2011, nr 8, s. 5054
28. Ucieczka od bliskości / Ewa Bąk, Krzysztof Bąk // Charaktery. - 2005, nr 1, s.
20
29. W skorupce nieśmiałości / Grzegorz Kopacz // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 1415
30. Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych / Małgorzata Zabłocka // Remedium. 2006, nr 6, s. 6-7
31. Z Tristanem w tle / Aulich Maria // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 7, s. 4
32. Zachowania dzieci nieśmiałych w sytuacji społecznej ekspozycji / BoreckaBiernat Danuta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 2, s. 15-19