Instituto Nacional de Gestión Sanitaria HISZPANIA Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Transkrypt

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria HISZPANIA Ministerio de Empleo y Seguridad Social
HISZPANIA
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
c/ Agustín de Bethencourt, 4
28003 Madrid
tel. +34 91 363 00 00
fax: +34 91 533 29 96
e-mail: [email protected]
www.meyss.es lub www.seg-social.es
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerstwo Zdrowia Opieki Społecznej i Równości
Paseo del Prado, 18
28014 Madrid
tel. +34 91 596 10 00
fax: +34 91 596 44 80
e-mail: [email protected]
www.msssi.es lub www.msps.es
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (INSS)
c/ Padre Damián, 4
28036 Madrid
tel. +34 91 568 83 00
fax: +34 91 564 04 84
www.seg-social.es
Tesorería General de la Seguridad Social
Generalny Fundusz Zabezpieczenia Społecznego (TGSS)
Plaza de los Astros, 5 y 7
28007 Madrid
tel. +34 91 503 80 00
fax: +34 91 503 84 12
www.seg-social.es
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Krajowy Instytut Zarządzania Zdrowiem (INGESA)
c/ Alcalá, 56
28014 Madrid
tel. +34 91 338 03 65
fax: +34 91 338 08 53
e-mail: [email protected]
www.ingesa.msssi.es lub www.ingesa.msc.es
Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Barcelonie
Instituto de Mayores y de Servicios Sociales
Instytut Osób Starszych i Opieki Społecznej (IMSERSO)
Avda. de la Ilustración s/n con vta. A Ginzo de Limia, 58
28029 Madrid
tel. + 34 90 110 98 99
fax: + 34 91 703 35 95
e-mail: [email protected]
www.imserso.es lub www.dependencia.imserso.es
Servicio Público de Empleo Estatal
Państwowy Publiczny Urząd Zatrudnienia (SEPE)
c/ Condesa de Venadito, 9
tel. +34 91 585 98 88
fax: +34 91 408 00 17
e-mail: [email protected]
www.sepe.es
Instituto Social de la Marina
Instytut Społeczny Pracowników Morskich
c/ Genova, 24
28004 Madrid
tel. +34 91 700 066 00
fax: +34 91 700 67 16
www.seg-social.es
Miejsce spotkania:
Siedziba Związków Zawodowych „Comisiones Obreras” (CCOO)
Sala d’Actes
Via Laietana 16
08003 Barcelona
stacja metra Jaume I (linia żółta nr 4)
DNI PORADNICTWA
w zakresie
ubezpieczenia społecznego
dla Polaków pracujących
lub mieszkających w Hiszpanii
Barcelona 9 października 2016
Wszyscy Polacy, którzy pracują lub przebywają w Hiszpanii,
mają takie same prawa jak Hiszpanie. Wynika to z prawa
wspólnotowego i z przepisów unijnych dotyczących koordynacji
systemów ubezpieczenia społecznego. Przepisy te mają ułatwić
pracownikom swobodne przemieszczanie się do innych państw
członkowskich i usuwać przeszkody, które utrudniałyby to.
Jeśli pracujesz w Hiszpanii u hiszpańskiego pracodawcy, to
powinien on zgłosić Cię do ubezpieczenia i opłacać składki na
Twoje ubezpieczenie społeczne w Hiszpanii.
Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek w Hiszpanii,
sam musisz zgłosić się do ubezpieczenia i opłacać składki na
ubezpieczenie społeczne w Hiszpanii.
Jeśli zostałeś wysłany (oddelegowany) do pracy w Hiszpanii,
polski pracodawca powinien wystąpić do instytucji
ubezpieczeniowej (do ZUS przy delegowaniu polskiego
pracownika za granicę) o wydanie formularza A1. Formularz ten
potwierdza, że nadal podlegasz ubezpieczeniu społecznemu
w Polsce, a pracodawca wciąż płaci za Ciebie składki do
polskiego systemu. Formularz A1 wydaje się maksymalnie na
24 miesiące.
Jeśli pracujesz na własny rachunek i chcesz czasowo
wykonywać własną działalność w Hiszpanii, to również
powinieneś wystąpić do instytucji ubezpieczeniowej (w tym
przypadku do ZUS) o wydanie formularza A1 potwierdzającego,
że nadal podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w Polsce.
Jakie świadczenia podlegają koordynacji?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się następującymi
świadczeniami:
q z tytułu choroby,
q z tytułu macierzyństwa i równoważnymi świadczeniami
dla ojca,
q z tytułu inwalidztwa (renty),
q z tytułu starości (emerytury),
q z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
q rentami rodzinnymi,
q zasiłkami na wypadek śmierci,
q świadczeniami przedemerytalnymi.
Rzeczowe świadczenia zdrowotne należą do obowiązków
Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast świadczeniami
rodzinnymi i dla bezrobotnych zajmuje się Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Osoba, która była ubezpieczona (pracowała) w różnych
państwach członkowskich, np. w Polsce i w Hiszpanii, może
ubiegać się o przyznanie emerytury lub renty jednocześnie
z każdego z tych państw. Świadczenia ustalają równolegle
instytucje ubezpieczeniowe każdego z państw, w których byłeś
ubezpieczony, czyli w tym przypadku instytucja hiszpańska
i polska. Możesz więc dostawać świadczenia z każdego
z państw, jeśli spełnisz warunki przewidziane w wewnętrznym
ustawodawstwie danego kraju. Nie musisz składać odrębnych
wniosków o przyznanie świadczenia do instytucji każdego
z państw. Wystarczy jeśli złożysz wniosek w instytucji jednego
z państw (z reguły w instytucji państwa zamieszkania), aby
wszczęto postępowanie o przyznanie Ci świadczeń we
wszystkich państwach, w których byłeś ubezpieczony.
Czy trzeba posługiwać się językiem obcym?
Formularze unijne stosowane w sprawach podlegających
koordynacji unijnej są takie same we wszystkich oficjalnych
językach Unii Europejskiej, więc wnioski o świadczenia, pisma,
zaświadczenia i dokumenty możesz składać w języku polskim.
Jednak sprawę uda się załatwić szybciej, gdy użyjesz języka
urzędowego danego państwa.
Bardzo ważne
Informacje o możliwościach zatrudnienia i praktyczne rady na
temat życia i warunków pracy w Hiszpanii znajdziesz w portalu
EURES pod adresem: https://eures.praca.gov.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=41&Itemid=102 lub
https://ec.europa.eu/eures/main.p?countryId=ES&acro=lw&
lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionId
ForSE=%&regionString=ES0| :
Nowe formy kontaktu z ZUS:
q Platforma Usług Elektronicznych (PUE): www.zus.pl
q Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
q Skype: zus_centrum_obslugi_tel
q adres e-mail do zapytań ogólnych: [email protected]
q czat z konsultantem
q baza wiedzy: www.zus.pl
Przydatne adresy:
POLSKA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
www.zus.pl
Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS
– informacja ogólna w sprawach świadczeń
emerytalno-rentowych podlegających koordynacji
tel. +48 22 560 16 00
e-mail: [email protected]
Skype: zus_centrum_obslugi_tel
Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00–18.00.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. +48 22 529 06 90
fax: +48 22 529 06 91
e-mail: [email protected]
www.mpips.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. +48 22 572 60 00
fax: +48 22 572 63 33
www.nfz.gov.pl
Ambasada RP w Madrycie
Wydział Konsularny
c/Goya 15 (4 piętro)
28001 Madrid (stacja metra Serrano)
tel. +34 91 436 2632
fax: +34 91 373 6624
e-mail: [email protected]
www.madryt.msz.gov.pl
Konsulat Generalny RP w Barcelonie
Avda. Diagonal, 593-595 (6 piętro)
08014 Barcelona
tel. +34 93 322 72 34
tel. dyżurny: +34 607 73 57 40
fax: +34 93 322 29 07
e-mail: [email protected]
www.barcelona.msz.gov.pl