Wakacje moich marzeń

Transkrypt

Wakacje moich marzeń
Wakacje moich marzeń
Tegoroczne wakacje najchętniej spędziłabym za granicą.
Chciałabym zobaczyć wszystkie staroŜytne budowle Egiptu,
Grecji i Rzymu.
Swoją podróŜ zaczęłabym w Gizie - mieście egipskim.
Z nim związany jest jeden z cudów świata, czyli piramidy:
Cheopsa (w.146m), Chefrena (w.134m), Mykerinosa (w.62m).
PotęŜnych budowli strzeŜe sfinks (w. 20m), który sprawia
niesamowite wraŜenie.
Później wyruszyłabym do zachodnich Teb, gdzie znajduje
się Dolina Królów. Tam spoczywają władcy Egiptu. Jedną
z większych atrakcji tego miejsca jest odkryty w 1922r. grobowiec
Tutanchamona - najmłodszego króla. Jako jedyny z grobowców nie
został on obrabowany i wszystkie cudowne skarby moŜemy dziś
podziwiać. Korzystając z okazji zwiedziłabym takŜe Aleksandrię piękne miasto załoŜone w 332r. p.n.e. przez samego Aleksandra
Wielkiego, mojego ulubionego bohatera historycznego. Warto teŜ
zajrzeć do słynnej biblioteki aleksandryjskiej. Udałabym się równieŜ
nad wybrzeŜe Nilu - „Ŝyły Ŝycia”.
Koniec mojej przygody z Egiptem. Trochę szkoda, ale
została mi jeszcze Grecja. Moim zdaniem dobrze by było zajrzeć na
górę Olimp - siedzibę greckich bogów. WaŜną budowlą tego miejsca jest
świątynia poświęcona Zeusowi. W środku znajduje się posąg samego
Zeusa zrobiony z kości słoniowej - jeden z siedmiu cudów świata.
Chciałabym równieŜ wybrać się do dawnego teatru Dionizosa, w którym
moŜna było w staroŜytności oglądać komedię i tragedię grecką. Była to
jedna z większych rozrywek dawnej cywilizacji.
Pragnę zrobić sobie zdjęcie na tle murów Akropolu. Budowla
zburzona kiedyś przez
Persów, dziś jest cudowna,
odnowiona przez najlepszych rzeźbiarzy.
Ostatnim przystankiem podróŜy moich marzeń jest
Rzym. Chyba nikogo nie zdziwi, Ŝe chcę zobaczyć na własne
oczy miejsce bólu, cierpienia i walk, a takŜe rozrywki
i niesamowitych emocji, czyli Koloseum. Walczyli tam ludzie
i zwierzęta. Władcy wymyślali coraz brutalniejsze sposoby
zadawania bólu, by urozmaicić widowisko. Ludzie ginęli tam
takŜe z powodu swoich wyznań religijnych.
Ciekawi mnie serce kultu chrześcijańskiego - Bazylika
św. Piotra. Jest to dzieło najsłynniejszych projektantów, m.in. Michała Anioła. Jedną z głównych atrakcji
Rzymu jest Kaplica Sykstyńska - miejsce wyboru następcy Piotra, czyli kolejnego PapieŜa. Wizytę koniecznie
trzeba zakończyć wspólną modlitwą Anioł Pański.
Pora juŜ przestać śnić i wrócić do świata rzeczywistości. PodróŜ w wyobraźni była bardzo ciekawa
i pouczająca. Szkoda, Ŝe to tylko marzenia. Pozostaje tylko nadzieja, Ŝe kiedyś się spełnią.
Angelika Adach, kl. VIb

Podobne dokumenty