LAS RÓWNIKOWY

Transkrypt

LAS RÓWNIKOWY
LAS
RÓWNIKOWY
WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY
Zwany jest również:
lasem deszczowym
lasem tropikalnym
Zajmuje zaledwie
6% pow. Ziemi.
WYSTĘPOWANIE
Lasy równikowe jak sama nazwa wskazuje rosną w
strefie równikowej i skupiają się w trzech głównych
terenach:
 Ameryka Środkowa i Południowa wraz z Amazonią,
 centralna i zachodnia Afryka
 Azja, gdzie wysokość dżungli indomalezyjskiej sięga
nawet w północne i wschodnie rejony Australii.
Obszary występowania lasu równikowego
KLIMAT






Las równikowy rośnie w strefach wilgotnych i
gorących, gdzie:
prawie przez cały rok występują obfite opady
”strefa deszczy zenitalnych”,
roczne opady deszczu przekraczają 2000mm,
stale panuje wysoka temperatura,
średnia roczna - ok. 25°C,
jest silne nasłonecznienie,
nie rozróżnia się pór roku.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
 Las
równikowy jest wiecznie zielony,
 Kora drzew jest bardzo cienka,
 Bardzo grząskie podłoże sprawia, że drzewa
są płytko ukorzenione - korzenie podporowe.
GLEBA
Gleba lasów równikowych nie jest głęboka, toteż
wysokie drzewa wytwarzają korzenie podporowe
pozwalające im przymocować się do jak największej
powierzchni.
Gleby w strefie równikowej to przede
wszystkim czerwonożółte gleby ferralitowe.
Nazewnictwo gleb nawiązuje do barwy gleby
wynikającej z procesu wietrzenia. Gleby te
charakteryzują się:
 kwaśnym odczynem,
 małą zawartością próchnicy.
Żyzność tych gleb jest niska.
ROŚLINNOŚĆ
Roślinność lasu równikowego występuje w piętrach:
1) Piętro pojedynczych drzew (do 60-80m)
2) Piętro koron drzew (30-50m)
3) Piętro średnie - piętro lian, nagich pni i konarów
(8-15m)
4) Piętro najniższe - piętro zarośli i runa
Puchowiec pięciopręcikowy
Storczykowate
Rośliny cieniolubne
Liany
Epifity(porośla)
Roślina cieniolubna
Storczyk
DRZEWA
Kakaowiec
Bananowce
Paprocie drzewiaste
Palmy
Kauczukowiec
Figowiec
ZWIERZĘTA
Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt w
lasach równikowych są owady. Jest wśród nich wiele
gatunków mrówek, barwnych motyli, chrząszczy.
W zielonej gęstwinie roi się od ptaków np. kolibry
(żyjące w Ameryce Południowej), papugi ary itd.
Wśród gałęzi lasów równikowych mieszka wiele
gadów, jak legwany, kameleony i boa dusiciele.
Występują również małpy: szympansy, orangutany,
goryle.
Okapi
Kameleon
Małpa człekokształtna
Amazonka
Boa dusiciel
Żaba rogata
Makaka
Koliber
WYKORZYSTANIE PRZEZ LUDZI
Ludność zamieszkała na terenach lasu prowadzi
koczowniczy tryb życia. Zajmują się oni hodowlą i
rolnictwem, wypalając część lasu równikowego
przygotowują miejsce pod uprawę, a kiedy teren
przestaje być żyzny - przenoszą się w inny obszar
lasu. Na miejscu wypalanych przez nich terenów
wyrasta wtórny las równikowy, jednak nigdy nie jest
on tak bujny, jak pierwotnie wiecznie zielone lasy.
Roślinność tych lasów dostarcza ludziom przeróżne
produkty:
 cynamon,
 pieprz
 goździki.
Poza przyprawami, bogactwo puszczy opiera się
również na szlachetnych gatunkach przemysłowo
wykorzystywanego drewna:
 mahoń,
 heban,
 balsy i
 palisander.
Produkują oni również leki.
Prócz pozytywnych stron w puszczy czyha także
niebezpieczeństwo:
 ukąszenie muchy tse-tse powoduje choroby-śmierć.
Cynamon
Pieprz
Mahoń
Heban
Goździki
Balsa
Mucha tse-tse
To, co dostajemy od lasów ma bardzo duże
znaczenie dla nas-ludzi, przede wszystkim stabilizują
one klimat ziemski, regulują cykle wodne, są "domem"
dla największych gatunków fauny i flory na świecie,
są głównymi producentami tlenu na Ziemi.
Dbajmy o nasze „Zielone Płuca Ziemi”
one dają nam życie.
WYKONAŁY :
Magdalena Nowaczyk
Angelika Gajda
Kl. II TE

Podobne dokumenty

Wilgotne lasy równikowe

Wilgotne lasy równikowe Wilgotny las równikowy w dorzeczu Amazonki w Ameryce Południowej występuje jako selvas, co oznacza wilgotne lasy wiecznie zielone.

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo Funkcje przyrodnicze lasów Funkcje

Leśnictwo Funkcje przyrodnicze lasów Funkcje • Miejsce pracy wielu ludzi • Pozyskanie z roślin leśnych substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym • Pozyskanie żywicy, kauczuku itp.

Bardziej szczegółowo