kurs Tworzenie innowacyjnych materiałów 2015

Transkrypt

kurs Tworzenie innowacyjnych materiałów 2015
Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ
zaprasza do udziału w nieodpłatnym kursie
dla nauczycieli akademickich i doktorantów z UŁ
Tworzenie i publikowanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych
do wspomagania zajęć na platformie e-learningowej
Coraz częściej nauczyciele w UŁ korzystają z platformy zdalnego kształcenia do wspomagania swoich zajęć.
Wiąże się to z koniecznością opracowania materiałów, które będą atrakcyjne dla uczących się i dostępne
na wszystkich możliwych urządzeniach (także mobilnych). To spore wyzwanie dla nauczycieli, którzy nie
zawsze w wystarczającym stopniu potrafią wykorzystać dostępne oprogramowanie.
Celem tych warsztatowych zajęć jest zainspirowanie i przygotowanie dydaktyków do tworzenia
innowacyjnych, atrakcyjnych, nowoczesnych materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do wykorzystania
na zajęciach tradycyjnych oraz w Internecie np. w e-kursach. Słuchacze będą mieli także możliwość
doskonalenia metodyki zdalnego nauczania na uniwersyteckiej platformie e-Campus.
Przedstawimy sposoby wykorzystania powszechnie dostępnego oprogramowania do tworzenia:
 atrakcyjnych i czytelnych prezentacji multimedialnych
(szablony, stosowanie grafiki i multimediów),
 interaktywnych materiałów dydaktycznych służących do
samodzielnej pracy i ćwiczeń studenta
 prostych sekwencji video (film edukacyjny)
 infografik do potrzeb dydaktyki i prezentacji naukowych
Część zajęć poświęcona zostanie tworzeniu testów i quizów na platformie e-Campus. Przedstawimy także
zaawansowane możliwości platformy i rzadziej stosowane, a bardzo użyteczne jej funkcjonalności (np.
możliwości pracy grupowej, mechanizm Wiki, warunkowe udostępnianie zasobów, itp.).
Omówione zostaną zasady korzystania z dostępnych w sieci zasobów edukacyjnych i sposoby ich legalnego
wykorzystania za pośrednictwem platformy e-Campus. Przedstawimy oprogramowanie do tworzenia
zawartości e-kursów.
Termin:
Rekrutacja:
Czas trwania:
Kontakt:
semestr letni 2014/2015
od 7 marca do 14 marca 2015. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach
popołudniowych. O kwalifikacji do udziału w kursie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby
zakwalifikowane zostaną poinformowane pocztą elektroniczną o terminach zajęć.
12 godzin zajęć w laboratorium komputerowym i 8 godzin pracy własnej z udziałem
instruktora - metodyka na platformie zdalnego kształcenia
Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ
ul. Jana Matejki 21/23, 90-237 Łódź, pok. 7 lub 12 (budynek XIV Domu Studenta)
tel. 42 635 4211, 635 4272, email: [email protected]
Dołącz do grona nauczycieli korzystających efektywnie z platformy e-Campus!
Przygotuj efektowne i atrakcyjne zajęcia dla studentów
http://nno.uni.lodz.pl; http://e-campus.uni.lodz.pl