Zawody lotnicze i zawody związane z lotnictwem

Transkrypt

Zawody lotnicze i zawody związane z lotnictwem
Zawody lotnicze i zawody związane z lotnictwem
1. Podzespół ds.
kształcenia
personelu lotniczego
– pilot
samolotowy i
śmigłowcowy, instruktor pilotaŜu, asystent kabiny, mechanik pokładowy,
nawigator, radiooperator pokładowy.
2. Podzespół ds. kształcenia personelu naziemnego – mechanik obsługi liniowej,
technik – mechanik lotniczy, technik – awionik, inŜynier obsługi, dyspozytor
lotniczy, informator słuŜby informacji powietrznej, kontroler słuŜb ruchu
lotniczego.
3. Podzespół ds. kształcenia personelu nie związanego z wykonywaniem operacji
statków powietrznych – inŜynier lotniczy (podział na profile: projektant,
konstruktor płatowca, silnika, awioniki).