pobierz - Administracja - WSB-NLU

Transkrypt

pobierz - Administracja - WSB-NLU
ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
Serdecznie
zapraszam
do
wzięcia
udziału
w
konferencji
promującej
projekt
pn. „Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla
administracji publicznej”, która odbędzie się 9 czerwca 2011 roku, o godzinie 16:00 w Hotelu Perła
Południa w Rytrze. W trakcie konferencji odbędzie się cykl wykładów na temat rozwoju regionalnego
oraz funkcjonowania administracji publicznej. Zaprezentujemy również ofertę oraz dotychczasowy
dorobek projektu „Administracja dla gospodarki”.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie Państwa udziału
w konferencji do dnia 7 czerwca 2011 roku - elektronicznie: [email protected] (preferowane)
lub pod numerem telefonu: 18.44.99.162. Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z naszego
transportu - w dniu konferencji, o godzinie 15:15, na ternie kampusu WSB-NLU zostanie
podstawiony autobus, który przewiezie uczestników do Rytra oraz będzie do Państwa dyspozycji po
zakończeniu konferencji (szczegóły w załączniku).
Serdecznie zapraszam,
dr Krzysztof Pawłowski, Rektor WSB-NLU
Załącznik - szczegółowy program konferencji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KONFERENCJA
promująca projekt
„Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej”
9 czerwca 2011 roku
Hotel Perła Południa w Rytrze
15:15-15:30
Spotkanie w WSB-NLU w Nowym Sączu,
ul. Zielona 27 - parking obok budynku „A”
/przy bramie wjazdowej/
15:30-16:00
Przejazd autobusem do Hotelu Perła Południa w Rytrze
16:00-16:15
Oficjalne otwarcie konferencji
- Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU
16:15-16:35
Wykład: „Administracja publiczna w mediach”
- Wojciech Molendowicz
16:35-16:55
Wykład: „Systemy etyczne w administracji publicznej”
- Wiesława Borczyk
16:55-17:15
Wykład: „Jak wzrost wykształcenia pracowników może wpłynąć
na rozwój gospodarczy i społeczny gminy”
- Franciszek Adamczyk
17:15-17:35
Wykład: „Kadry dla rozwoju gospodarczego”
- Dariusz Reśko
17:35-17:55
Wykład: „Miasteczko Multimedialne jako szansa rozwoju
Sądecczyzny”
- Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU
17:55-18:20
Prezentacja projektu pn. „Administracja dla gospodarki
- podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla
administracji publicznej”
- Marek Rogóz - WSB-NLU
18:20-19:30
Zakończenie konferencji
Poczęstunek konferencyjny
19:30-20:00
Powrót autobusem do Nowego Sącza - parking obok budynku
„A” WSB-NLU, ul. Zielona 27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego