Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna

Transkrypt

Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/12031,KE-apeluje-do-Polski-w-sprawie-odmowy-wydania-wizy.html
Wygenerowano: Poniedziałek, 6 marca 2017, 23:23
KE apeluje do Polski w sprawie
odmowy wydania wizy
Komisja Europejska wystosowała do czterech krajów, w tym
Polski, wniosek o podjęcie niezbędnych działań w celu
zapewnienia dostępu do organów sądowych w przypadku
odwołania się od decyzji o odmowie wydania, unieważnieniu lub
cofnięciu wizy.
Odpowiednie przepisy krajowe w Polsce, Czechach, Estonii oraz
Słowacji przewidują możliwość odwołania do pozasądowych organów
administracyjnych. Komisja uważa jednak, że obywatel państwa
trzeciego ma na podstawie kodeksu wizowego prawo do bezstronnego
rozpatrzenia wniosku wizowego, a prawo to powinno być
zabezpieczone sądową procedurą odwoławczą. Polskie władze mają
dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań, aby dostosować się do
żądań Komisji. W przeciwnym razie może ona może podjąć decyzję o
skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty