WEEKEND Z TAŃCEM I PIOSENKĄ w CKiSz w Połańcu 12. 04.2008r

Transkrypt

WEEKEND Z TAŃCEM I PIOSENKĄ w CKiSz w Połańcu 12. 04.2008r
WEEKEND Z TAŃCEM I PIOSENKĄ
w CKiSz w Połańcu
12. 04.2008r
12 kwietnia odbyły się eliminacje wstępne 13 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”. Publiczność zgromadzona na sali widowiskowej CKiSz w Połańcu
mogła podziwiać walory głosowe dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu
staszowskiego. Prezentacje oceniało jury w składzie: pan Konstanty Staromłyński,
pan Piotr Motyka i pani Iwona Zielińska. Wybór był trudny, poniewaŜ na artystów
czekało tylko 10 miejsc w drugim etapie konkursu. Jury oceniając poszczególnych
wokalistów brało pod uwagę walory głosowe, aranŜację utworu oraz wizerunek
sceniczny. Spośród 31 wokalistów do eliminacji regionalnych zakwalifikowały się:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Agnieszka KrzyŜanowska – GOK w Bogorii
Emilia Lichocka - Koprzywnica
Katarzyna DroŜdŜowska - CKiSz w Połańcu
Aleksandra Kazberuk - CKiSz w Połańcu
Karolina Twaróg - Bazów
Julia Darowska – GOK w Klimontowie
Joanna Kosowicz - CKiSz w Połańcu
Dagmara Rybak – CKiSz w Połańcu
ElŜbieta Batke – GOK w Klimontowie
Ewelina Łakomy - CKiSz w Połańcu
–
Przyznano równieŜ dziesięć wyróŜnień następującym wykonawcom:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Klaudia Detkiewicz - CKiSz w Połańcu
Eliza Cukrowska - GOK w Klimontowie
Katarzyna Łańka - CKiSz w Połańcu
Karolina Mirecka - CKiSz w Połańcu
Konrad Stępień - CKiSz w Połańcu
Małgorzata Cichoń - CKiSz w Połańcu
Patrycja Gołyska - CKiSz w Połańcu
Paulina Konat - CKiSz w Połańcu
Sandra Kwiecińska - GOK w Klimontowie
Matra Jońca - CKiSz w Połańcu
Czekając na werdykt jury młodzi wokaliści skorzystali ze słodkiego poczęstunku
ufundowanego przez sponsora całej imprezy pana Tadeusz Wrześniaka – prezesa
Hut Szkła Gospodarczego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i
małe pluszaki. Wielu artystów zapowiedziało swój występ w kolejnej edycji
Konkursu „Wygraj Sukces”
13.04.2008r
13 kwietnia w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbył się Przegląd Dziecięcych
i MłodzieŜowych Zespołów Tanecznych. Swoje umiejętności zaprezentowało 12
grup tanecznych. Na jednej scenie moŜna było obejrzeć róŜne style i techniki tańca.
Popisy młodych artystów oceniała komisja w składzie: pan Stanisław Lolo –
Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, pani Marzena
DroŜdŜowska i pani Iwona Zielińska.
Przegląd rozpoczęła swoim występem Orkiestra Huty Szkła Gospodarczego
Tadeusza Wrześniaka. ZałoŜona w czerwcu 2007r jest najmłodszą orkiestrą
instrumentalną w Polsce. Dzieci i młodzieŜ mogą rozwijać tu swój talent muzyczny
pod batutą pani Alicji Urbanowicz
i pana Grzegorza Chyca. AranŜacje znanych
utworów podobały się dzieciom i dorosłym,
a szczególnie „Serduszko puka w
rytmie cha-cha....”. Orkiestra nie ma jeszcze stałego składu, na chętne dzieci, które
chciałyby przeŜyć przygodę z muzyką czekają instrumenty zakupione przez pana
Tadeusza Wrześniaka.
Sponsorem imprezy pod hasłem „Weekend z tańcem i piosenką był pan Tadeusz
Wrześniak. Dzięki finansowemu wsparciu na wszystkich wykonawców czekał słodki
poczęstunek
i miła pluszowa niespodzianka. Zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy i szklane puchary. Nie zapomniano równieŜ o instruktorach dla kaŜdego
przwewidziano pomocny instrument do dalszej pracy w postaci wesołej łapki.
Zespoły taneczne pojawiły się na scenie ustalonej w wyniku losowania. Jako
pierwsze zaprezentowały się dziewczyny z „Super Stars” z Zespołu Szkół w
Połańcu w układzie tanecznym z elementami akrobatyki. Dzięki grupie „Fly” z
Publicznego Gimnazjum nr 1
w Połańcu publiczność mogła obejrzeć znakomity
popis cherleders. Nic dziwnego grupa ta ćwiczy od wielu lat i ma na swoim koncie
liczne nagrody i wyróŜnienia. Występ grupy tanecznej „Glam I” , „Glam II „ i
„FiliGlam” z CKiSz w Połańcu charakteryzował się wspaniałą muzyką, ciekawą
aranŜacją i swobodną ekspresją. Szczególnie podobały się koszmarki senne w
etiudzie tanecznej. Opiekun grupy pani Milena Brzychcy specjalizuje się w tańcu
współczesnym, uczy dzieci i młodzieŜ ruchu scenicznego, umiejętności
i
nowego spojrzenia na taniec. W swoich pokazach wykorzystuje elementy jazzu,
baletu
i akrobacji. „410” to nazwa zespołu z Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Osieku. Opiekunem grupy jest pani Beata Król. Grupa ma w swym
dorobku taniec dyskotekowy
i hip - hopowy. Zespół „Iskierki” ze Szkoły
Podstawowej w Pacanowie istnieje od 5 lat. MoŜe zaprezentować wiele tańców
towarzyskich takich jak polonez, salsę, polkę, sambę.
W trakcie Przeglądu
zachwycili publiczność swoją inscenizacją taneczną w rytmie hiszpańskiego
flamenco. Opiekunem zespołu jest pani Joanna Biała – Wilk, która od lat uczy
dzieci i młodzieŜ tańców towarzyskich. RównieŜ formacja Tańca Towarzyskiego
i zespół „Błysk” z CKiSz pokazały wszystkim jak swobodny, wesoły i przyjemny
moŜe być taniec towarzyski. A popisowy jive powalił na kolana nie tylko
publiczność, ale i jury. Świetny występ grup cherleders „Dangerzone” oraz „Yellow
Stars” z połanieckiego CKiSz w szczególności podobał się zgromadzonej na
widowni młodzieŜy. Niezmiernie barwny był występ wesołej grupy „Iskierki” z CKiSz
w Połańcu. Dzieci pod kierunkiem pani ElŜbiety Marzec ćwiczą układy do muzyki
dyskotekowj.
Wszystkie zespoły taneczne publiczność nagradzała duŜymi, zasłuŜonymi brawami.
Trudno było ocenić poszczególnych wykonawców, poniewaŜ kaŜdy reprezentował
inny styl tańca. Jury po naradzie przyznało wyróŜnienie trzem zespołom: „Fly”Publiczne Gimnazjum w Połańcu, „Glaam II „ - CKiSz w Połańcu i „Iskierki” - Szkoła
Podstawowa w Pacanowie. Prezentacje wszystkich grup to nie tylko wspaniałe
układy i aranŜacje, ale barwne stroje, odpowiednio dobrane do charakteru tańca.
Niezwykła atmosfera przeglądu udzieliła się wszystkim, ale co dobre szybko się
kończy, pozostaną wspomnienia i obietnica występu za rok.
Lista zespołów biorących udział w Przeglądzie Dziecięcych i młodzieŜowych
Zespołów Tanecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
„Super Stars” - Zespół Szkół w Połańcu opiekun Dorota Wysocka
„Dangerzone” - CKiSz w Połańcu opiekun Monika Pławska
„FiliGlam” - CKiSz w Połańcu opiekun Milena Brzychcy
„410” - MGOK w Osieku opiekun Beata Król
„Glam II” - CKiSz w Połańcu opiekun Milena Brzychcy
„Iskierki” - CKiSz w Połańcu opiekun ElŜbieta Marzec
Formacja Tańca Towarzyskiego - CKiSz w Połańcu opiekun Joanna BiałaWilk
8. „Yellow Stars” - CKiSz w Połańcu opiekun Monika Pławska
9. „Fly” - Publiczne Gimnazjum w Połańcu opiekun Monika Pławska
10.„Glam I” - CKiSz w Połańcu opiekun Milena Brzychcy
11.„Iskierki” - SP w Pacanowie opiekun Joanna Biała – Wilk
12.„Błysk” - CKiSz w Połańcu opiekun Monika Pławska