odwodnienie_orlik_ciechocinek.KST KSIĄŻKA - Ciechocinek

Transkrypt

odwodnienie_orlik_ciechocinek.KST KSIĄŻKA - Ciechocinek
odwodnienie_orlik_ciechocinek.KST
Lp.
Podst
1 KNR 2-01
0317-02
2 KNR 2-01
0317-02
3 KNR 2-01
0317-02
4 KNR 2-01
0317-02
5 KNR 2-01
0303-03
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Wykopy liniowe pod drenaż rury śr 65
j.m.
m3
(392+126)*0.25*0.15
m3
Wykopy liniowe pod drenaż rury śr 180mm
m3
69*0.3*0.15
m3
Wykopy liniowe pod drenaż rury śr 145mm
m3
39*0.3*0.15
m3
Wykopy liniowe pod rury kanalizacyjne śr.200mm
m3
12*0.35*1.5
m3
Ręczne wykopy pod studnie
m3
(1.2*2)+(1.2*1.5)+(0.8*0.315)*2
m3
6 KNR-W 2-01 Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- m3
0609-01
waniem kruszywa grubość 5 cm
(392+126+69+39)*0.05*0.2
m3
7 KNR-W 2-01 Ułożenie rur drenarskich z filtrem śr.65mm w przygotowanych wykopach
0610-01
analogia
392+126
m
8 KNR-W 2-01 Ułożenie rur drenarskich z filtrem śr. 180mm w przygotowanych wykopach
0610-03
analogia
69
m
9 KNR 2-11
0147-01
Wykonanie połączenia rur drenarskich śr.65mm z rurą śr. 180mm.
połącz.
26
połącz.
m
m
10 KNR-W 2-01 Ułożenie rur drenarskich z filtrem śr. 145mm w przygotowanych wykopach
0610-02
analogia
39
m
11 KNR 2-11
0147-01
Wykonanie połączenia rur drenarskich śr.65mm z rurą śr. 145mm.
połącz.
13
połącz.
Ułożenie studzienki drenarskiej kontrolnej śr. 315mm
studz.
2
studz.
Ułożenie warstwy zasypki filtracyjnej ze żwiru o frakcji 8-32 mm
m3
(392+126+69+39)*0.5*0.2
m3
12 KNR 2-11
1701-01
analogia
13 KNR 2-01
0610-07
m
14 KNR-W 2-01 Ułożenie rury kanalizacyjnej śr.200
0610-01
analogia
12
m
15 KNR-W 2-15 Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
0224-06
wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 2.0 m
analogia
2
kpl.
16 KNR-W 2-01 Ręczne zasypywanie wykopów po ułożeniu rur kanalizacyjnych
0501-01
analogia
24.5
m3
17 KNR 4-04
1105-02
m
kpl.
m3
Wywiezienie ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach przy mechanicznym m3
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
9
m3
-1-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Poszcz
Razem
19.43
RAZEM
19.43
3.11
RAZEM
3.11
1.76
RAZEM
1.76
6.30
RAZEM
6.30
4.70
RAZEM
4.70
6.26
RAZEM
6.26
518.00
RAZEM
518.00
69.00
RAZEM
69.00
26.00
RAZEM
26.00
39.00
RAZEM
39.00
13.00
RAZEM
13.00
2.00
RAZEM
2.00
62.60
RAZEM
62.60
12.00
RAZEM
12.00
2.00
RAZEM
2.00
24.50
RAZEM
24.50
9.00
RAZEM
9.00

Podobne dokumenty